Thứ năm,  30/03/2023

Lập Quỹ Hỗ trợ chuẩn bị dự án đầu tư công

Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 15-7, ký một khoản tín dụng trị giá 100 triệu USD nhằm nâng cao năng lực của các cơ quan chính phủ Việt Nam trong việc lập kế hoạch và chuẩn bị đầu tư công trong khuôn khổ Dự án Quỹ Hỗ trợ chuẩn bị các dự án.Quỹ Hỗ trợ chuẩn bị các dự án được thiết kế nhằm cải thiện chất lượng đầu vào, rút ngắn giai đoạn chuẩn bị dự án, và tăng cường năng lực của các cơ quan chính phủ và đội ngũ tư vấn trong nước để có thể lập các tài liệu chuẩn bị dự án có chất lượng tốt trong khoảng thời gian có thể chấp nhận được. Dự án dự kiến sẽ triển khai từ tháng 10-2010 tới tháng...

Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 15-7, ký một khoản tín dụng trị giá 100 triệu USD nhằm nâng cao năng lực của các cơ quan chính phủ Việt Nam trong việc lập kế hoạch và chuẩn bị đầu tư công trong khuôn khổ Dự án Quỹ Hỗ trợ chuẩn bị các dự án.

Quỹ Hỗ trợ chuẩn bị các dự án được thiết kế nhằm cải thiện chất lượng đầu vào, rút ngắn giai đoạn chuẩn bị dự án, và tăng cường năng lực của các cơ quan chính phủ và đội ngũ tư vấn trong nước để có thể lập các tài liệu chuẩn bị dự án có chất lượng tốt trong khoảng thời gian có thể chấp nhận được. Dự án dự kiến sẽ triển khai từ tháng 10-2010 tới tháng 10-2015.
Theo Nhandan