Thứ ba,  26/10/2021

BMI nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

Tổ chức Giám sát doanh nghiệp quốc tế (BMI) vừa công bố báo cáo dự đoán về tình hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, nâng mức dự báo tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước ta trong năm nay từ mức 4,4% lên 6% và trong năm năm tới sẽ đạt mức trung bình 6,2%/năm.Trong báo cáo quý IV-2010 về ngành tàu thủy Việt Nam, BMI cho biết lượng hàng hóa ra vào cảng Sài Gòn trong năm nay sẽ tăng 6,2% so năm ngoái và tại cảng Đà Nẵng sẽ tăng 2,3%. Số công-ten-nơ ra vào hai cảng này sẽ tăng tương ứng 3,5% và 6,2%. Tổ chức chuyên phân tích, đánh giá độ tín nhiệm và rủi ro của các thị trường trên toàn cầu này cũng đồng thời ước tính tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu của Việt Nam sẽ tăng lần lượt 5,4% và 6,2% trong hai năm 2010 và 2011, và tăng trung bình 6,5%/năm trong năm năm tiếp theo. BMI dự đoán trong thời gian trên kim ngạch xuất khẩu sẽ tăng ở mức bình quân hằng năm là 7,3% và kim ngạch nhập khẩu tăng 5,9%. Theo tổ...

Tổ chức Giám sát doanh nghiệp quốc tế (BMI) vừa công bố báo cáo dự đoán về tình hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, nâng mức dự báo tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước ta trong năm nay từ mức 4,4% lên 6% và trong năm năm tới sẽ đạt mức trung bình 6,2%/năm.

Trong báo cáo quý IV-2010 về ngành tàu thủy Việt Nam, BMI cho biết lượng hàng hóa ra vào cảng Sài Gòn trong năm nay sẽ tăng 6,2% so năm ngoái và tại cảng Đà Nẵng sẽ tăng 2,3%. Số công-ten-nơ ra vào hai cảng này sẽ tăng tương ứng 3,5% và 6,2%. Tổ chức chuyên phân tích, đánh giá độ tín nhiệm và rủi ro của các thị trường trên toàn cầu này cũng đồng thời ước tính tổng kim ngạch xuất – nhập khẩu của Việt Nam sẽ tăng lần lượt 5,4% và 6,2% trong hai năm 2010 và 2011, và tăng trung bình 6,5%/năm trong năm năm tiếp theo. BMI dự đoán trong thời gian trên kim ngạch xuất khẩu sẽ tăng ở mức bình quân hằng năm là 7,3% và kim ngạch nhập khẩu tăng 5,9%. Theo tổ chức này, mặc dù thâm hụt thương mại và lạm phát có thể tăng cao trong thời gian tới nhưng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đổ vào ngày càng lớn sẽ giúp Việt Nam cân bằng cán cân thanh toán quốc tế và cải thiện cơ sở hạ tầng.
Theo Nhandan