Thứ tư,  20/10/2021

Cho vay thương nhân hoạt động thương mại vùng khó khăn 3 tỷ đồng

LSO-Thực hiện chính sách cho vay vốn ưu đãi theo Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg, ngày 8/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn, từ đầu năm đến nay Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã thẩm định và giải ngân 3 tỷ đồng cho 86 thương nhân. Đây là một chương trình cho vay mới thực hiện năm 2010, nhằm phát triển thương mại ở các địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc, góp phần thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn. Vì vậy, Ngân hàng Chính sách tiếp tục thực hiện trách nhiệm hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, thủ tục vay và thẩm định hồ sơ đúng đối tượng và đáp ứng điều kiện vay theo quy định để thúc đẩy hoạt động thương mại tại các vùng khó khăn trên địa bàn...

LSO-Thực hiện chính sách cho vay vốn ưu đãi theo Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg, ngày 8/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn, từ đầu năm đến nay Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã thẩm định và giải ngân 3 tỷ đồng cho 86 thương nhân.
Đây là một chương trình cho vay mới thực hiện năm 2010, nhằm phát triển thương mại ở các địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc, góp phần thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn. Vì vậy, Ngân hàng Chính sách tiếp tục thực hiện trách nhiệm hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, thủ tục vay và thẩm định hồ sơ đúng đối tượng và đáp ứng điều kiện vay theo quy định để thúc đẩy hoạt động thương mại tại các vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Lâm Giang