Thứ tư,  27/10/2021

Gần 32 nghìn cuốn tài liệu, áp phích tuyên truyền "Tiền Việt Nam và cách nhận biết"

LSO-Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về công tác bảo vệ tiền Việt Nam, từ đầu tháng 8/2010 đến nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức cấp phát gần 32 nghìn cuốn tài liệu và áp phích tuyên truyền về “Tiền Việt Nam và cách nhận biết” đến 226 xã phường và các cơ quan đoàn thể từ cấp tỉnh tới cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Được biết, trong nhiều năm qua, bình quân mỗi năm các lực lượng chức năng của tỉnh thu giữ hàng trăm triệu tiền Việt Nam giả và truy tố hàng chục đối tượng phạm tội buôn bán vận chuyển tiền Việt Nam...

LSO-Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về công tác bảo vệ tiền Việt Nam, từ đầu tháng 8/2010 đến nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức cấp phát gần 32 nghìn cuốn tài liệu và áp phích tuyên truyền về “Tiền Việt Nam và cách nhận biết” đến 226 xã phường và các cơ quan đoàn thể từ cấp tỉnh tới cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Được biết, trong nhiều năm qua, bình quân mỗi năm các lực lượng chức năng của tỉnh thu giữ hàng trăm triệu tiền Việt Nam giả và truy tố hàng chục đối tượng phạm tội buôn bán vận chuyển tiền Việt Nam giả.

Công Quân