Thứ tư,  20/10/2021

Lộc Bình trên đường đổi mới

LSO-Nhiệm kỳ 2005-2010 qua đi, nhìn lại những thành tựu đạt được, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Lộc Bình không khỏi tự hào. Trong 22 nhóm mục tiêu đề ra, Lộc Bình đã đạt và vượt chỉ tiêu 15 nhóm. Kết quả ấy tạo thế và lực mới cho sự phát triển vững mạnh, toàn diện của Lộc Bình trong những năm tiếp theo.Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Lộc Bình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2005-2010 trong điều kiện chính trị-xã hội ổn định, quốc phòng-an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, nhân dân các dân tộc cần cù thi đua lao động, sản xuất, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; sự quản lý điều hành của các cấp chính quyền. Song bên cạnh những thuận lợi đó cũng có không ít khó khăn, thách thức: ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính, suy giảm kinh tế thế giới và trong nước, quy mô nền kinh tế của huyện còn nhỏ, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội còn thấp kém,...

LSO-Nhiệm kỳ 2005-2010 qua đi, nhìn lại những thành tựu đạt được, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Lộc Bình không khỏi tự hào. Trong 22 nhóm mục tiêu đề ra, Lộc Bình đã đạt và vượt chỉ tiêu 15 nhóm. Kết quả ấy tạo thế và lực mới cho sự phát triển vững mạnh, toàn diện của Lộc Bình trong những năm tiếp theo.
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Lộc Bình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2005-2010 trong điều kiện chính trị-xã hội ổn định, quốc phòng-an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, nhân dân các dân tộc cần cù thi đua lao động, sản xuất, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; sự quản lý điều hành của các cấp chính quyền. Song bên cạnh những thuận lợi đó cũng có không ít khó khăn, thách thức: ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính, suy giảm kinh tế thế giới và trong nước, quy mô nền kinh tế của huyện còn nhỏ, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội còn thấp kém, tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biễn phức tạp…
Cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp ở Lộc Bình
Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tích cực, sáng tạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Lộc Bình đã phát huy khối đại đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, tranh thủ thời cơ thuận lợi, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương từ đó gặt hái những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Trong 5 năm qua, cơ cấu kinh tế của Lộc Bình tiếp tục chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, tỷ trọng ngành nông-lâm nghiệp chiếm 42,7%, công nghiệp-xây dựng chiếm 31,4%, dịch vụ 25,9%, kinh tế của huyện tăng trưởng khá với mức tăng trưởng bình quân hàng năm 10,12%; GDP bình quân đầu người ước đạt 12 triệu đồng năm 2010, vượt mục tiêu đề ra. Năm 2010, tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện ước đạt 40.000 tấn, tăng 8,1% so với 2005; bình quân lương thực đầu người đạt 505 kg/người/năm, vượt mục tiêu đề ra. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tăng giữa các năm từ 25-40%. Cùng với đó, kết cấu hạ tầng cơ sở tiếp tục được đầu tư xây dựng, đến nay, 29/29 xã, thị trấn của huyện có điện đến trung tâm, 96% hộ dân được dùng điện, tổng thu ngân sách trên địa bàn các năm đều đạt, vượt kế hoạch tỉnh giao, tăng bình quân hàng năm từ 20-30%, vượt mục tiêu đề ra. Các chương trình, dự án nhất là các dự án trọng điểm trên địa bàn được chỉ đạo triển khai thực hiện tích cực, hiệu quả.
Đi đôi với sự phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa-xã hội cũng có bước tiến đáng kể. Công tác giáo dục-đào tạo được đổi mới, nâng cao về chất lượng, huyện đạt chuẩn phổ cập THCS năm 2006, đạt chuẩn phổ cập tiểu học đúng độ tuổi năm 2007, cơ sở vật chất trường, lớp học được quan tâm đầu tư đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, hiện nay, Lộc Bình có 7 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ trẻ được huy động đến trường, số học sinh tốt nghiệp các cấp học và trúng tuyển vào cao đẳng, đại học ngày càng cao. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, đến nay, toàn huyện có 22 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng đã giảm từ 28% năm 2005 xuống còn khoảng 20% năm 2010, mức giảm sinh hàng năm được giữ ở 0,4‰. Cùng với việc đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Lộc Bình tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, 5 năm qua huyện đã đạo tạo nghề cho lao động nông thôn được trên 500 người, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 35,4% năm 2005 xuống còn 19,5% năm 2010, nhờ đó đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa từng bước được cải thiện và nâng cao. Trên lĩnh vực quốc phòng-an ninh, với đặc điểm địa bàn biên giới, 5 năm qua, Lộc Bình đã phối hợp tốt với các cơ quan chức năng hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc, xây dựng đường tuần tra biên giới; xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc; tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, buôn lậu, gian lận thương mại; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc… Qua đó đã tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng quê hương ngày một no ấm.
Kế thừa và phát huy những thành tích đạt được 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Lộc Bình tiếp tục phấn đấu không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tăng cường đoàn kết, tập trung trí tuệ, phát huy có hiệu quả mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh huy động các nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.

Bảo Vy