Chủ nhật,  24/10/2021

Cục Thuế: Trên 300 doanh nghiệp được phổ biến Thông tư 66

LSO-Để thực hiện tốt việc quản lý giá thị trường, tạo điều kiện cho việc tính thuế, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển, cục Thuế Lạng Sơn đã phổ biến, triển khai Thông tư 66/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 của Bộ Tài chính về xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh cho trên 300 doanh nghiệp thuộc Cục Thuế quản lý.Thông tư 66 sẽ có một cơ chế giá khá năng động gồm nhiều phương pháp xác định giá thị trường, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển phù hợp với xu thế hội nhập. Thông tư cũng quy định nhiều phương pháp xác định giá, bán lại, giá vốn cộng lãi, phương pháp so sánh lợi nhuận, phương pháp tách lợi nhuận, và thực hiện một số biện pháp tổng hợp để tính thuế. Thông tư quy định quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp và ngành thuế nhằm thực hiện tốt vai trò đồng hành cùng làm nghĩa vụ thu thuế nhà nước.Trong phổ biến Thông tư 66, Cục Thuế đã tuyên truyền, giải đáp những thắc mắc, quy định về thuế tài nguyên để các doanh nghiệp nắm, thống nhất thực...

LSO-Để thực hiện tốt việc quản lý giá thị trường, tạo điều kiện cho việc tính thuế, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển, cục Thuế Lạng Sơn đã phổ biến, triển khai Thông tư 66/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 của Bộ Tài chính về xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh cho trên 300 doanh nghiệp thuộc Cục Thuế quản lý.
Thông tư 66 sẽ có một cơ chế giá khá năng động gồm nhiều phương pháp xác định giá thị trường, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển phù hợp với xu thế hội nhập. Thông tư cũng quy định nhiều phương pháp xác định giá, bán lại, giá vốn cộng lãi, phương pháp so sánh lợi nhuận, phương pháp tách lợi nhuận, và thực hiện một số biện pháp tổng hợp để tính thuế. Thông tư quy định quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp và ngành thuế nhằm thực hiện tốt vai trò đồng hành cùng làm nghĩa vụ thu thuế nhà nước.
Trong phổ biến Thông tư 66, Cục Thuế đã tuyên truyền, giải đáp những thắc mắc, quy định về thuế tài nguyên để các doanh nghiệp nắm, thống nhất thực hiện.

Nguyễn Đông Bắc