Chủ nhật,  24/10/2021

Thêm hai ngân hàng cho vay thu mua tạm trữ lúa, gạo

Ngân hàng Nhà nước ngày 17-8 đã chấp thuận Ngân hàng TM CP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) và Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) được thực hiện cho vay mua tạm trữ lúa gạo Hè Thu năm 2010.Theo đó, hai ngân hàng này cân đối nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu vốn vay thu mua tạm trữ lúa gạo đối với các doanh nghiệp được Hiệp hội Lương thực Việt Nam phân giao chỉ tiêu mua lúa, gạo tạm trữ lúa, gạo Hè Thu năm 2010. Việc cho vay được thực hiện theo quy định hiện hành về cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng.Ngoài ra, Techcombank và Eximbank cho các doanh nghiệp vay thu mua tạm trữ lúa gạo theo mức lãi suất thấp nhất trong khung lãi suất cho vay hiện hành của Ngân hàng. Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay trong thời gian thu mua, tạm trữ.Thời gian triển khai cho vay và giải ngân thu mua lúa gạo tạm trữ là hai tháng, kể từ ngày 15-7-2010 đến ngày 15-9-2010. Thời gian cho vay tạm trữ được hỗ trợ lãi suất tối...

Ngân hàng Nhà nước ngày 17-8 đã chấp thuận Ngân hàng TM CP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) và Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) được thực hiện cho vay mua tạm trữ lúa gạo Hè Thu năm 2010.

Theo đó, hai ngân hàng này cân đối nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu vốn vay thu mua tạm trữ lúa gạo đối với các doanh nghiệp được Hiệp hội Lương thực Việt Nam phân giao chỉ tiêu mua lúa, gạo tạm trữ lúa, gạo Hè Thu năm 2010. Việc cho vay được thực hiện theo quy định hiện hành về cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng.

Ngoài ra, Techcombank và Eximbank cho các doanh nghiệp vay thu mua tạm trữ lúa gạo theo mức lãi suất thấp nhất trong khung lãi suất cho vay hiện hành của Ngân hàng. Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay trong thời gian thu mua, tạm trữ.

Thời gian triển khai cho vay và giải ngân thu mua lúa gạo tạm trữ là hai tháng, kể từ ngày 15-7-2010 đến ngày 15-9-2010. Thời gian cho vay tạm trữ được hỗ trợ lãi suất tối đa là bốn tháng, tính từ ngày 15-7-2010 đến ngày 15-11-2010.
Theo Nhandan