Thứ ba,  19/10/2021

Các nền kinh tế châu Á phục hồi nhanh

Theo Tân Hoa xã, ngày 19-8, trong báo cáo thống kê hằng năm, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nhận định, các nền kinh tế châu Á, nhất là Trung Quốc và Ấn Độ, đã phục hồi nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao.Trong đó, mức tăng trưởng GDP năm 2009 của Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đạt 9,1%, Ấn Độ 7,4%, Việt Nam 5,3% và In-đô-nê-xi-a 4,5%. ADB kêu gọi các nước châu Á có các biện pháp khuyến khích tiêu dùng trong nước, nhằm giảm phụ thuộc vào xuất khẩu, qua đó cân bằng cán cân tăng trưởng kinh tế.Trong khi đó, tạp chí Nhà Kinh tế (Anh) cho rằng, tốc độ tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2011 sẽ giảm xuống 3,6% so với mức 4,5% năm 2010, tuy nhiên ít khả năng xảy ra suy thoái kép. Sự phục hồi kinh tế toàn cầu có thể chậm lại, do chính phủ các nước rút dần các chính sách kích thích kinh...

Theo Tân Hoa xã, ngày 19-8, trong báo cáo thống kê hằng năm, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nhận định, các nền kinh tế châu Á, nhất là Trung Quốc và Ấn Độ, đã phục hồi nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao.

Trong đó, mức tăng trưởng GDP năm 2009 của Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đạt 9,1%, Ấn Độ 7,4%, Việt Nam 5,3% và In-đô-nê-xi-a 4,5%. ADB kêu gọi các nước châu Á có các biện pháp khuyến khích tiêu dùng trong nước, nhằm giảm phụ thuộc vào xuất khẩu, qua đó cân bằng cán cân tăng trưởng kinh tế.

Trong khi đó, tạp chí Nhà Kinh tế (Anh) cho rằng, tốc độ tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2011 sẽ giảm xuống 3,6% so với mức 4,5% năm 2010, tuy nhiên ít khả năng xảy ra suy thoái kép. Sự phục hồi kinh tế toàn cầu có thể chậm lại, do chính phủ các nước rút dần các chính sách kích thích kinh tế.
Theo Nhandan