Chủ nhật,  24/10/2021

Thay đổi chủ đầu tư và bổ sung dự án điện

Tại các công văn số: 5638, 5637/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ, thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý Công ty cổ phần năng lượng Agrita Quảng Nam làm chủ đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Đác Mi 2, tổng công suất 98 MW, gồm hai tổ máy, tổ máy số 1 dự kiến phát điện vào cuối năm 2013, thay Tổng công ty Cơ điện-Xây dựng Nông nghiệp và Thủy lợi (Agrimeco); bổ sung dự án Thủy điện Sông Tranh 3, công suất khoảng 62 MW vào danh mục các dự án nguồn điện tại Quy hoạch điện VI, tiến độ phát điện vào năm 2012.UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan hướng dẫn việc thay đổi chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án đúng quy định, tiến...

Tại các công văn số: 5638, 5637/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ, thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý Công ty cổ phần năng lượng Agrita Quảng Nam làm chủ đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Đác Mi 2, tổng công suất 98 MW, gồm hai tổ máy, tổ máy số 1 dự kiến phát điện vào cuối năm 2013, thay Tổng công ty Cơ điện-Xây dựng Nông nghiệp và Thủy lợi (Agrimeco); bổ sung dự án Thủy điện Sông Tranh 3, công suất khoảng 62 MW vào danh mục các dự án nguồn điện tại Quy hoạch điện VI, tiến độ phát điện vào năm 2012.

UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan hướng dẫn việc thay đổi chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án đúng quy định, tiến độ.
Theo Nhandan