Thứ năm,  21/10/2021

Xã Hoàng Văn Thụ (Văn Lãng) khai thác tiềm năng để phát triển kinh tế

LSO-Nằm ở phía Đông Nam huyện Văn Lãng, là trung tâm cụm xã Tân Mỹ- Hồng Thái- Hoàng Văn Thụ- Nhạc Kỳ, có đường giao thông thuận lợi, có chợ phiên, đất đai màu mỡ, thuận lợi tưới tiêu, dân số sinh sống khá tập trung với gần 2.900 nhân khẩu, sinh sống tại 11 thôn bản nên những năm gần đây xã Hoàng Văn Thụ là một trong những trọng điểm về phát triển kinh tế xã hội của huyện Văn Lãng.Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch UBND xã Hoàng Quốc Khợ cho biết: trong giai đoạn 2005- 2010, đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong xã đã nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Đời sống của người dân không ngừng được cải thiện và ngày càng nâng cao, bộ mặt nông thôn được đổi mới. Đối với lĩnh vực nông lâm nghiệp, đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi theo hướng thâm canh; đẩy mạnh và áp...

LSO-Nằm ở phía Đông Nam huyện Văn Lãng, là trung tâm cụm xã Tân Mỹ- Hồng Thái- Hoàng Văn Thụ- Nhạc Kỳ, có đường giao thông thuận lợi, có chợ phiên, đất đai màu mỡ, thuận lợi tưới tiêu, dân số sinh sống khá tập trung với gần 2.900 nhân khẩu, sinh sống tại 11 thôn bản nên những năm gần đây xã Hoàng Văn Thụ là một trong những trọng điểm về phát triển kinh tế xã hội của huyện Văn Lãng.
Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch UBND xã Hoàng Quốc Khợ cho biết: trong giai đoạn 2005- 2010, đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong xã đã nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Đời sống của người dân không ngừng được cải thiện và ngày càng nâng cao, bộ mặt nông thôn được đổi mới. Đối với lĩnh vực nông lâm nghiệp, đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi theo hướng thâm canh; đẩy mạnh và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các loại cây, con giống có năng suất cao vào sản xuất. Diện tích thực hiện vụ đông xuân trung bình qua các năm là 115ha, năm suất bình quân đạt 55tạ/ha, diện tích lúa mùa đạt 162ha, năng suất bình quân đạt 42tạ/ha, diện tích ngô đạt 51ha, năng suất bình quân 55tạ/ha, khoai tây trồng được 10ha, năng suất đạt 90tạ/ha. Xã cũng đã thực hiện chủ trương xây dựng cánh đồng 40- 50 triệu đồng/ha với diện tích thí điểm ban đầu là 1ha, đến nay đã cho hiệu quả rất tích cực, năng suất đạt trung bình 60tạ/ha, thu nhập bình quân đạt 40- 50 triệu đồng/ha. Do vậy đã triển khai thực hiện trên diện rộng với 25ha, đem lại thu nhập cao cho bà con. Tổng sản lượng lương thực có hạt giai đoạn 2005- 2010 là 5.693 tấn, tổng sản lượng lương thực bình quân đầu người tăng từ 28 kg/người/tháng năm 2005 lên 39 kg/người/tháng năm 2010. Đàn gia súc gia cầm được duy trì và phát triển ổn định. Nuôi trồng thủy sản bước đầu đã được định hình trong bà con nhân dân, tuy nhiên vốn đầu tư cũng như kỹ thuật chăn nuôi còn khá hạn chế, chưa tận dụng được hết các thế mạnh mặt nước ao hồ. Xã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo bà con làm tốt công tác khoanh nuôi, bảo vệ và trồng rừng. Trong 5 năm, đã trồng mới được 80ha hồi, gần 60 ha cây thông, bạch đàn, xa mộc theo dự án 661, cây ăn quả trồng được gần 6 nghìn cây, đã xây dựng và thực hiện tốt quy ước, hương ước bảo vệ rừng, góp phần nâng độ che phủ từ 46% lên 50% năm 2010.
Một góc làng quê xã Hoàng Văn Thụ – Ảnh: Mai Hoa
Trên địa bàn cũng có 1 chợ trung tâm cụm xã, là nơi để bà con từ nhiều vùng miền đến giao thương, trao đổi kinh tế, là cầu nối văn hóa xã hội. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền đã thường xuyên quan tâm đầu tư xây dựng, tạo thị trường lưu thông hàng hóa phong phú, đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu của bà con và cũng là nguồn tăng thu cho ngân sách địa phương. Bên cạnh đó, công tác thu, chi ngân sách được chỉ đạo điều hành chặt chẽ và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc. Do vậy thu ngân sách các năm đều năm sau cao hơn năm trước, trung bình trong 5 năm, mỗi năm vượt gần 10% chỉ tiêu, kế hoạch. Chi ngân sách đáp ứng được các nhu cầu sử dụng theo đúng luật quy định và đảm bảo được công tác tiết kiệm, chống lãng phí.
Đảng bộ, chính quyền cũng thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng, quản lý các công trình thủy lợi như: hồ đập Nà Pàn, Phai Cháu phục vụ cho công tác tưới tiêu, vận động bà con nhân dân xây các phai đập nhỏ, sửa chữa, nạo vét mương máng, góp phần đưa tổng số diện tích đất gieo trồng 2 vụ tăng từ 110ha lên 113,4ha. Đến nay, đã có 10/11 thôn bản đã được bê tông hóa đường giao thông nông thôn với tổng số gần 4 km đường rộng từ 1,2- 2m. Ngoài ra, còn mở mới được hơn 700m đường giao thông nông thôn rộng từ 2- 3m. Xã cũng đã làm tốt công tác vận động bà con nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án trùng tu, tôn tạo, nâng cấp, xây dựng mới khu lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ đúng với tiến độ, kế hoạch của dự án, đúng với chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, được người dân đồng tình ủy hộ.

Trong thời gian tới, giai đoạn 2010- 2015, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội. Tạo bước chuyển biến vững chắc trong chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng vật nuôi phù hợp, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tổng sản lượng lương thực phấn đấu đạt 5.700 tấn, bình quân lương thực đầu người đạt 520 kg/người/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 6 triệu đồng/người/năm, đời sống người dân được đảm bảo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chương trình xây dựng nông thôn mới.

Hoàng Huy - Trúc Lam