Thứ tư,  27/10/2021

Tràng Định: Tập huấn đào tạo, nâng cao năng lực cộng đồng xã 135

LSO-Nhằm nâng cao năng lực cộng đồng cho người dân các xã thuộc chương trình 135, trong 5 ngày, từ 19-23/8/2010, Phòng Dân tộc đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tràng Định tổ chức lớp tập huấn đào tạo, bồi dưỡng cộng đồng cho trên 50 học viên là người dân thuộc các thôn bản của xã Bắc Ái.Tại lớp tập huấn, các học viên đã được truyền đạt những kiến thức về phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn các xã 135; các chính sách hỗ trợ người nghèo thuộc các xã 135 của Nhà nước; những thông tin về thị trường tiêu thụ sản phẩm…Theo kế hoạch, trong năm 2010, huyện Tràng Định sẽ mở 19 lớp tập huấn bồi dưỡng, nâng cao năng lực cộng đồng cho các xã thuộc chương trình 135 trên địa bàn...

LSO-Nhằm nâng cao năng lực cộng đồng cho người dân các xã thuộc chương trình 135, trong 5 ngày, từ 19-23/8/2010, Phòng Dân tộc đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tràng Định tổ chức lớp tập huấn đào tạo, bồi dưỡng cộng đồng cho trên 50 học viên là người dân thuộc các thôn bản của xã Bắc Ái.
Tại lớp tập huấn, các học viên đã được truyền đạt những kiến thức về phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn các xã 135; các chính sách hỗ trợ người nghèo thuộc các xã 135 của Nhà nước; những thông tin về thị trường tiêu thụ sản phẩm…
Theo kế hoạch, trong năm 2010, huyện Tràng Định sẽ mở 19 lớp tập huấn bồi dưỡng, nâng cao năng lực cộng đồng cho các xã thuộc chương trình 135 trên địa bàn huyện.

Đức Anh