Chủ nhật,  24/10/2021

Ký kết thỏa thuận thu ngân sách Nhà nước

LSO-Ngày 20/8/2010, tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Lạng Sơn (Viettin Bank Lạng Sơn) đã tổ chức ký kết thỏa thuận phối hợp thu ngân sách Nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước, Cục Hải quan và Ngân hàng Viettin Bank Lạng Sơn.Đây là thỏa thuận hợp tác tổ chức phối hợp thu ngân sách Nhà nước với mục đích góp phần tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời góp phần cải cách thủ tục hành chính nói chung, công tác thu thuế xuất nhập khẩu nói riêng, nhằm tập trung nhanh nhất tiền thuế vào ngân sách Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập...

LSO-Ngày 20/8/2010, tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Lạng Sơn (Viettin Bank Lạng Sơn) đã tổ chức ký kết thỏa thuận phối hợp thu ngân sách Nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước, Cục Hải quan và Ngân hàng Viettin Bank Lạng Sơn.

Đây là thỏa thuận hợp tác tổ chức phối hợp thu ngân sách Nhà nước với mục đích góp phần tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời góp phần cải cách thủ tục hành chính nói chung, công tác thu thuế xuất nhập khẩu nói riêng, nhằm tập trung nhanh nhất tiền thuế vào ngân sách Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Hoàng Huy