Thứ tư,  20/10/2021

Ngân hàng Đầu tư phát hành mới hơn 1 nghìn thẻ ATM

LSO-Trong những tháng đầu năm 2010, chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển Lạng Sơn đã triển khai nhiều biện pháp đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, nhất là dịch vụ thẻ. Tính đến nay, ngân hàng đã phát hành 14.514 thẻ ATM, tăng 1.108 thẻ so với năm 2009. Có được kết quả như vậy cơ bản là do chăm sóc khách hàng tốt, thực hiện dịch vụ thanh toán thuận lợi, nhanh chóng. Việc phát hành thẻ của ngân hàng đã mở rộng ra nhiều đối tượng như: cán bộ, công nhân viên chức, cán bộ hưu chí, học sinh sinh viên...Ngân hàng tiếp tục thực hiện các chính sách khách hàng phù hợp, tìm kiếm và mở rộng khách hàng để phát triển dịch vụ, tăng thu từ hoạt động dịch vụ...

LSO-Trong những tháng đầu năm 2010, chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển Lạng Sơn đã triển khai nhiều biện pháp đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, nhất là dịch vụ thẻ.
Tính đến nay, ngân hàng đã phát hành 14.514 thẻ ATM, tăng 1.108 thẻ so với năm 2009. Có được kết quả như vậy cơ bản là do chăm sóc khách hàng tốt, thực hiện dịch vụ thanh toán thuận lợi, nhanh chóng. Việc phát hành thẻ của ngân hàng đã mở rộng ra nhiều đối tượng như: cán bộ, công nhân viên chức, cán bộ hưu chí, học sinh sinh viên…
Ngân hàng tiếp tục thực hiện các chính sách khách hàng phù hợp, tìm kiếm và mở rộng khách hàng để phát triển dịch vụ, tăng thu từ hoạt động dịch vụ thẻ.

Lâm Như