Thứ ba,  19/10/2021

Gói thầu số 4 quốc lộ 4B: Trên 1 tỷ đồng đảm bảo an toàn giao thông

LSO-Hiện nay, gói thầu số 4 tuyến Quốc lộ 4B do Công ty Cổ phần Giao thông 699 thi công từ km 27 đến km 33+500 đã hoàn thành và chuẩn bị nghiệm thu đưa vào sử dụng.Lắp đặt hộ lan trên tuyến quốc lộ 4B thuộc gói thầu số 4Để đảm bảo an toàn giao thông, Công ty đã khảo sát những điểm dễ xảy ra tai nạn, ta luy âm dốc lớn và đề xuất dựng hộ lan bằng tôn lượn sóng để cảnh báo hỗ trợ người tham gia giao thông. Công ty đã khảo sát trên 10 điểm với gần 2.000m, lắp đặt tôn hộ lan lượn sóng đảm bảo đúng kỹ thuật tạo rào chắn an toàn.Ngoài ra Công ty cũng đang hoàn thiện hệ thống cống rãnh trên đường nhằm bảo vệ công trình và an toàn cho các phương tiện tham gia giao...

LSO-Hiện nay, gói thầu số 4 tuyến Quốc lộ 4B do Công ty Cổ phần Giao thông 699 thi công từ km 27 đến km 33+500 đã hoàn thành và chuẩn bị nghiệm thu đưa vào sử dụng.
Lắp đặt hộ lan trên tuyến quốc lộ 4B thuộc gói thầu số 4
Để đảm bảo an toàn giao thông, Công ty đã khảo sát những điểm dễ xảy ra tai nạn, ta luy âm dốc lớn và đề xuất dựng hộ lan bằng tôn lượn sóng để cảnh báo hỗ trợ người tham gia giao thông. Công ty đã khảo sát trên 10 điểm với gần 2.000m, lắp đặt tôn hộ lan lượn sóng đảm bảo đúng kỹ thuật tạo rào chắn an toàn.
Ngoài ra Công ty cũng đang hoàn thiện hệ thống cống rãnh trên đường nhằm bảo vệ công trình và an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông.

Nguyễn Đông Bắc