Thứ tư,  27/10/2021

Xây dựng Tập đoàn Xăng dầu đa sở hữu Ðáp ứng nguồn xăng dầu cho sản xuất, tiêu dùng

Trong giai đoạn 2006 - 2010, trong bối cảnh kinh tế thế giới và kinh tế trong nước có nhiều biến động phức tạp, giá dầu thô trên thế giới liên tục biến động mạnh, bất thường (năm 2008, cao nhất 147,27 USD/thùng và thấp nhất dưới 33 USD/thùng; đến cuối năm 2009 giá gấp gần hai lần đầu năm).Năm 2010, giá dầu thế giới tiếp tục có nhiều biến động. Khủng hoảng kinh tế thế giới đã tác động sâu sắc đến kinh tế trong nước gây khó khăn cho kinh tế nước ta. Chính phủ liên tục điều chỉnh từ ưu tiên kiềm chế lạm phát sang ưu tiên ngăn chặn suy giảm tăng trưởng, coi trọng ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.Trong giai đoạn khủng hoảng, thực tiễn hoạt động kinh doanh xăng dầu trong nước đòi hỏi phải có sự thay đổi để thích ứng và phù hợp xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Nghị định 55/2007/NĐ-CP ngày 6-4-2007 của Chính phủ cho phép hoạt động kinh doanh xăng dầu tiếp cận theo cơ chế thị trường nhưng từ ngày 16-9-2008, Nhà nước mới chính thức xóa bỏ...

Trong giai đoạn 2006 – 2010, trong bối cảnh kinh tế thế giới và kinh tế trong nước có nhiều biến động phức tạp, giá dầu thô trên thế giới liên tục biến động mạnh, bất thường (năm 2008, cao nhất 147,27 USD/thùng và thấp nhất dưới 33 USD/thùng; đến cuối năm 2009 giá gấp gần hai lần đầu năm).

Năm 2010, giá dầu thế giới tiếp tục có nhiều biến động. Khủng hoảng kinh tế thế giới đã tác động sâu sắc đến kinh tế trong nước gây khó khăn cho kinh tế nước ta. Chính phủ liên tục điều chỉnh từ ưu tiên kiềm chế lạm phát sang ưu tiên ngăn chặn suy giảm tăng trưởng, coi trọng ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Trong giai đoạn khủng hoảng, thực tiễn hoạt động kinh doanh xăng dầu trong nước đòi hỏi phải có sự thay đổi để thích ứng và phù hợp xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Nghị định 55/2007/NĐ-CP ngày 6-4-2007 của Chính phủ cho phép hoạt động kinh doanh xăng dầu tiếp cận theo cơ chế thị trường nhưng từ ngày 16-9-2008, Nhà nước mới chính thức xóa bỏ bù lỗ giá dầu. Tiếp đến ngày 15-10-2009, Nhà nước ban hành Nghị định 84/2009/NĐ-CP (thay Nghị định 55) cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chủ động điều hành giá bán xăng dầu, tiếp cận theo cơ chế thị trường.

Hiện nay, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam có 42 công ty xăng dầu trực thuộc, từ ngày 1-7-2010 chuyển đổi thành 42 công ty TNHH một thành viên do Tổng công ty làm chủ sở hữu, trong đó có 23 công ty cổ phần, ba công ty liên doanh, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu, các hoạt động dịch vụ xoay quanh xăng dầu. Hệ thống kinh doanh xăng dầu tại các tỉnh, thành phố trên cả nước mang thương hiệu Petrolimex đến nay được người tiêu dùng tin cậy, khẳng định thế mạnh của Tổng công ty. Đã thực hiện đa dạng hóa sở hữu trong một số lĩnh vực hoạt động ngoài kinh doanh xăng dầu và đang triển khai việc cổ phần hóa Tổng công ty, trong đó Nhà nước nắm giữ 75% cổ phần; thực hiện tái cấu trúc theo mô hình hình thành Tập đoàn đa sở hữu với mục tiêu trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt thị trường xăng dầu trong nước. Việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty luôn được sự chỉ đạo, quản lý sát sao của Chính phủ, các bộ, ban, ngành chức năng, có sự giám sát của xã hội.

Trong những năm qua, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị hàng đầu là cung ứng xăng, dầu và các sản phẩm hóa dầu phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân và bảo đảm an ninh quốc phòng, bảo đảm an ninh năng lượng, giữ vai trò chủ đạo bình ổn trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng và hội nhập, ổn định chính trị – xã hội của đất nước.

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, CBCNV trong Tổng công ty đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ bình ổn thị trường xăng dầu, là công cụ hữu hiệu của Chính phủ để kiềm chế lạm phát, chống suy giảm, duy trì tăng trưởng bền vững, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế, được Chính phủ và các bộ, ngành ghi nhận, đánh giá cao.

Với vai trò là một doanh nghiệp nhà nước có vị trí then chốt trong nền kinh tế, và bề dày thực tiễn hoạt động phong phú, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam đã có những đóng góp, tham mưu, đề xuất với Nhà nước về chính sách để tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện quy định về quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu, từng bước hình thành cơ chế kinh doanh xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Trong giai đoạn 2006-2010, khối công ty cổ phần, liên doanh Petrolimex đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đạt kết quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thương mại dịch vụ. Lĩnh vực hoạt động của khối công ty cổ phần liên doanh từng bước được mở rộng, đa dạng, song đều hoạt động trong các lĩnh vực xoay quanh nhiệm vụ trung tâm là kinh doanh xăng dầu như hóa dầu, gas, vận tải xăng dầu, xây lắp, cơ khí xăng dầu, thương mại – dịch vụ, tài chính – ngân hàng, bất động sản… Hầu hết các đơn vị đã xây dựng và thực hiện tốt chiến lược phát triển, khẳng định thương hiệu uy tín trên thị trường.

Xét về hiệu quả kinh doanh, năm 2009 theo chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ, chỉ có 6/26 công ty ở nhóm thấp, dưới 10%; còn lại 20/26 (77%) có mức trên 10%. Trong đó Công ty cổ phần Hóa dầu và Công ty liên doanh BP Petco lợi nhuận sau thuế cao hơn vốn điều lệ. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty cổ phần, liên doanh có sự ổn định, kết quả khá, làm tiền đề thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty để hình thành Tập đoàn Xăng dầu đa sở hữu.

Trong ba năm, từ 2007-2009, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam đều đứng vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, được lựa chọn trong 10.000 doanh nghiệp lớn của cả nước, do tổ chức VNR500 bầu chọn hằng năm, theo các tiêu chí xếp hạng về doanh thu, tốc độ tăng trưởng, tài sản, lao động… Năm 2009 so với 2006, doanh thu tăng 70%, sản lượng xăng dầu tiêu thụ tăng 23%, nộp ngân sách tăng 2,7 lần.

Để từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, Đảng ủy Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác sắp xếp, đổi mới các đơn vị trực thuộc, coi đó là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là động lực thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng xu hướng phát triển chung.

Hệ thống các công ty xăng dầu của Tổng công ty thường xuyên được kiện toàn, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động. Tổng công ty đã tổ chức sắp xếp, đổi mới bộ máy tổ chức của các đơn vị thành viên phù hợp đặc điểm sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị, theo từng vùng, miền và bảo đảm cân đối chung, đáp ứng mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của từng đơn vị cũng như của toàn Tổng công ty.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, năm 2010, Tổng công ty bắt đầu triển khai thực hiện cổ phần hóa để hình thành Tập đoàn đa sở hữu, đây là bước chuyển biến lớn đầu tiên, mang tính tổng thể, toàn diện trong việc sắp xếp, đổi mới, tái cấu trúc lại mô hình hoạt động, xây dựng những tiền đề cơ bản, mở đường cho giai đoạn phát triển trong thời gian tiếp theo. Các công ty xăng dầu có sự chuyển đổi về mô hình tổ chức trở thành công ty TNHH một thành viên. Đây là một bước ngoặt quan trọng, có ý nghĩa lịch sử trong chặng đường 55 năm xây dựng và phát triển.

Trong hai năm 2008-2009, tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản và tài sản hơn 5.000 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng cao so với các năm trước, trong đó chủ yếu tập trung đầu tư phát triển đội tàu viễn dương vận tải xăng dầu, tăng 276.000 m3 sức chứa kho, bể; đưa vào sử dụng 198 cửa hàng mới, 182 cửa hàng xăng dầu được cải tạo. Đầu tư, cải tạo, nâng cấp tự động hóa khâu nhập, xuất tại các kho cảng, cửa hàng; đưa vào vận hành hai tổ hợp bơm tuyến; nâng cấp hệ thống lưu lượng kế, thiết bị phục vụ giao nhận, PCCC… Năm 2009, công tác đầu tư của Tổng công ty đã đạt được những kết quả vượt trội, triển khai nhiều dự án trọng điểm : Kho Ngoại quan Vân Phong, dự án lọc hóa dầu, đầu tư tàu Aframax, dự án quản trị hệ thống ERP; quy hoạch, mở rộng các Tổng kho Xăng dầu; quy hoạch, phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu…

Một số dự án đã hoàn thành, nâng cao chất lượng, hiệu quả khai thác, đóng góp quan trọng trong quá trình sản xuất, kinh doanh, tạo tiền đề cho quá trình phát triển. Bảo đảm cân đối vận chuyển, giảm giá thành vận tải bình quân, tăng hiệu suất khai thác tàu; tăng hiệu suất khai thác kho, cảng, bến xuất nhập, giảm tồn kho bình quân, góp phần bảo đảm cung ứng đủ nguồn hàng; tăng sản lượng bán lẻ 8-9% năm; góp phần giảm chi phí hao hụt xăng dầu và tăng cường công tác an toàn, phòng, chống cháy nổ, giữ gìn môi trường…

Nhờ mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh toàn ngành đã ổn định việc làm cho gần 25.000 CBCNV, người lao động. Thu nhập của CBCNV đạt mục tiêu năm sau tăng cao hơn năm trước. Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc đã tích cực tham gia công tác xã hội từ thiện, hằng năm chi hàng chục tỷ đồng trích từ thu nhập của người lao động và từ quỹ phúc lợi cho hoạt động từ thiện, giúp đỡ các địa phương khó khăn.

Thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ, năm 2009, Tổng công ty đã thành lập Quỹ an sinh xã hội với số tiền 50 tỷ đồng hỗ trợ trực tiếp cho huyện nghèo Đồng Văn (Hà Giang) và các địa phương khác trong cả nước.

Phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an ninh – quốc phòng, quy hoạch, xây dựng mạng lưới phân phối xăng dầu với mục tiêu phát triển kinh tế vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa. Cùng với việc làm tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, Tổng công ty đặc biệt quan tâm và làm tốt nhiệm vụ bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ và công tác bảo vệ môi trường.

Các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ đã nghiêm túc triển khai học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa X.

Là đơn vị làm điểm của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Tổng công ty luôn quan tâm chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai, tổ chức thực hiện. Xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động hằng năm; thành lập Ban chỉ đạo; tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề theo từng năm; lấy ý kiến quần chúng tham gia đóng góp với đảng viên; xây dựng tiêu chuẩn đạo đức theo tấm gương Bác Hồ.

Qua triển khai thực hiện, Đảng bộ Tổng công ty đã chỉ đạo sát sao, triển khai thực hiện nghiêm túc, tự giác, có tác động, làm chuyển biến trong suy nghĩ hành động của cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động.

Phát huy truyền thống 55 năm xây dựng và trưởng thành, trong giai đoạn 2005-2010, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam luôn khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, giữ vững vai trò chủ đạo trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, đóng góp tích cực vào phát triển nền kinh tế đất nước, góp phần ổn định chính trị, xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng. Liên tục ổn định thị trường xăng dầu, gas, tăng trưởng kinh doanh phụ trợ; mở rộng mạng lưới bán lẻ; đi đầu hỗ trợ các huyện nghèo và công tác đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo. Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty bảo đảm chất lượng, an toàn, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tích cực bảo vệ môi trường, đồng thời, giữ vai trò là công cụ đắc lực của Chính phủ trong quản lý điều hành kinh tế, bình ổn thị trường góp phần tích cực vào công cuộc kiềm chế lạm phát, chống suy giảm kinh tế. Đảng bộ Tổng công ty giữ vững danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” trở thành hạt nhân chính trị, lãnh đạo các mặt hoạt động.

Ghi nhận, đánh giá những nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Tổng công ty đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh năm 2006, được tặng hai danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và Anh hùng Lực lượng vũ trang trong giai đoạn 2006-2009.

Xây dựng tập đoàn xăng dầu đa sở hữu

Kinh tế thế giới tiếp tục có những diễn biến bất thường, sang giai đoạn phục hồi và tăng trưởng chậm. Dự báo giá dầu thô sẽ có dao động lớn do nhu cầu sử dụng tăng, các nền kinh tế lớn sẽ tăng lượng dự trữ, trong khi nguồn cung cấp ngày càng hạn chế. Thị trường xăng dầu sẽ có nhiều thay đổi lớn khi các nhà đầu tư nước ngoài được phép kinh doanh bán lẻ xăng dầu từ năm 2012. Thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN tiếp tục được hoàn thiện, nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần được vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chính sách điều tiết vĩ mô của Chính phủ, vai trò, hiệu lực quản lý kinh tế của Nhà nước ngày càng đổi mới và nâng cao phù hợp yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN. Tổng công ty hoạt động theo mô hình Tập đoàn đa sở hữu, được cấu trúc lại sau khi thực hiện cổ phần hóa, chuyển đổi các công ty xăng dầu thành viên thành công ty TNHH một thành viên, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, mô hình tổ chức của Đảng bộ Tổng công ty (Tập đoàn) và các Đảng bộ trực thuộc có những thay đổi theo lộ trình để phù hợp mô hình hoạt động của Tập đoàn đa sở hữu.

Trong giai đoạn 2010-2015, Tổng công ty bước sang giai đoạn phát triển mới với mô hình hoạt động có sự thay đổi về căn bản, nhiệm vụ của Đảng bộ Tổng công ty trong nhiệm kỳ sẽ hết sức nặng nề. Trong đó quan trọng nhất là tiếp tục lãnh đạo Tổng công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch hằng năm và cả nhiệm kỳ đồng thời thực hiện tái cấu trúc mô hình hoạt động, xây dựng và thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển, phù hợp với xu thế chung, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Tổng công ty sẽ tập trung chỉ đạo bảo đảm cung cấp xăng dầu cho nền kinh tế, quốc phòng, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; tiếp tục giữ vững vị trí chủ đạo trong kinh doanh xăng dầu, làm tốt vai trò chủ lực, dẫn dắt thị trường sản xuất kinh doanh, bảo đảm hiệu quả, có tích lũy để đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển, giải quyết hài hòa lợi ích của các cổ đông, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác cổ phần hóa Tổng công ty, phấn đấu hoàn thành trong năm 2010, chuyển đổi 42 công ty xăng dầu thành viên trực thuộc Tổng công ty thành các công ty TNHH một thành viên, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp từ ngày 1-7-2010, bảo đảm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sau cổ phần hóa Tổng công ty, tập trung lãnh đạo thực hiện việc tái cấu trúc mô hình tổ chức trong toàn ngành, hình thành Tập đoàn Xăng dầu đa sở hữu. Xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược phát triển doanh nghiệp sau tái cấu trúc, thực hiện chiến lược thương hiệu, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đổi mới nâng cao năng lực quản trị, điều hành doanh nghiệp, bảo đảm hiệu quả, vì mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
Theo Nhandan