Thứ tư,  27/10/2021

Phú Thọ cấm khai thác khoáng sản tại 1753 địa điểm

UBND tỉnh Phú Thọ vừa quyết định cấm khai thác các loại khoáng sản tại 1.753 địa điểm với diện tích 84.268 ha. Theo đó sẽ có 249 là vị trí là khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng và khoanh vùng bảo vệ; 268 vị trí đất dành riêng cho tôn giáo, hơn 16.000 ha nằm trong hành lang hoặc phạm vi bảo vệ các hành lang an toàn giao thông, thủy lợi, lưới điện cao áp, thông tin liên lạc; 37 vị trí với hơn 13.000 ha đất đô thị, khu công nghiệp thương mại du lịch hoặc kết cấu hạ tầng quan trọng; hơn 49.000 ha với 157 khoanh là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, khu bảo tồn thiên nhiên và 147 điểm có diện tích hơn 4.200 ha đã quy hoạch cho mục đích quốc phòng- an...

UBND tỉnh Phú Thọ vừa quyết định cấm khai thác các loại khoáng sản tại 1.753 địa điểm với diện tích 84.268 ha.

Theo đó sẽ có 249 là vị trí là khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng và khoanh vùng bảo vệ; 268 vị trí đất dành riêng cho tôn giáo, hơn 16.000 ha nằm trong hành lang hoặc phạm vi bảo vệ các hành lang an toàn giao thông, thủy lợi, lưới điện cao áp, thông tin liên lạc; 37 vị trí với hơn 13.000 ha đất đô thị, khu công nghiệp thương mại du lịch hoặc kết cấu hạ tầng quan trọng; hơn 49.000 ha với 157 khoanh là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, khu bảo tồn thiên nhiên và 147 điểm có diện tích hơn 4.200 ha đã quy hoạch cho mục đích quốc phòng- an ninh.
Theo Nhandan