Thứ ba,  19/10/2021

50 doanh nghiệp nhận "Thương hiệu bền vững 2010"

Ngày 23-8, tại Hà Nội, 50 doanh nghiệp đã được trao tặng danh hiệu “Thương hiệu bền vững 2010”. Ban Tổ chức cũng trao giải Top 10 Thương hiệu Bền vững và Thịnh vượng cho 10 doanh nghiệp tiêu biểu nhất trong số 50 doanh nghiệp trên.Đây là những đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, có chiến lược xây dựng thương hiệu đơn vị, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, làm tốt trách nhiệm trong nội bộ, thực hiện tốt trách nhiệm với người tiêu dùng, bạn hàng, làm tốt công tác bảo vệ môi trường và công tác xã hội...Lễ trao giải thưởng “Thương hiệu bền vững” 2010 do Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam, Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh doanh, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, Công ty Cổ phần Hợp tác Đầu tư Việt Nam và một số đơn vị phối hợp tổ...

Ngày 23-8, tại Hà Nội, 50 doanh nghiệp đã được trao tặng danh hiệu “Thương hiệu bền vững 2010”. Ban Tổ chức cũng trao giải Top 10 Thương hiệu Bền vững và Thịnh vượng cho 10 doanh nghiệp tiêu biểu nhất trong số 50 doanh nghiệp trên.


Đây là những đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, có chiến lược xây dựng thương hiệu đơn vị, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, làm tốt trách nhiệm trong nội bộ, thực hiện tốt trách nhiệm với người tiêu dùng, bạn hàng, làm tốt công tác bảo vệ môi trường và công tác xã hội…


Lễ trao giải thưởng “Thương hiệu bền vững” 2010 do Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam, Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh doanh, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, Công ty Cổ phần Hợp tác Đầu tư Việt Nam và một số đơn vị phối hợp tổ chức.


Theo Nhandan