Thứ ba,  19/10/2021

Hàng loạt ngân hàng tăng vốn điều lệ

Ngân hàng Nhà nước ngày 23-8 đã chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ của ba ngân hàng là Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank), Ngân hàng TMCP Đại Dương (OJB) và Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB).Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận cho SeABank tăng vốn điều lệ từ hơn 5.068 tỷ đồng lên hơn 5.334 tỷ đồng; OJB tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng; và MB tăng vốn điều lệ từ 5.300 tỷ đồng lên 7.300 tỷ đồng.Năm 2006, Chính phủ có Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22-11-2006 về việc về ban hành danh mục mức vốn pháp định đối với các tổ chức tín dụng (TCTD) thành lập và hoạt động tại Việt Nam. Theo đó, mức vốn 3.000 tỷ đồng đối với các NHTM phải thực hiện chậm nhất vào ngày 31-12-2010. Với các chi nhánh ngân hàng nước ngoài là 15 triệu USD; với ngân hàng chính sách, ngân hàng phát triển là 5.000 tỷ đồng; ngân hàng đầu tư, ngân hàng hợp tác và quỹ tín dụng nhân dân T.Ư là 3.000 tỷ đồng; với công ty tài chính là 500 tỷ đồng; công ty cho...

Ngân hàng Nhà nước ngày 23-8 đã chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ của ba ngân hàng là Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank), Ngân hàng TMCP Đại Dương (OJB) và Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB).

Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận cho SeABank tăng vốn điều lệ từ hơn 5.068 tỷ đồng lên hơn 5.334 tỷ đồng; OJB tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng; và MB tăng vốn điều lệ từ 5.300 tỷ đồng lên 7.300 tỷ đồng.
Năm 2006, Chính phủ có Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22-11-2006 về việc về ban hành danh mục mức vốn pháp định đối với các tổ chức tín dụng (TCTD) thành lập và hoạt động tại Việt Nam. Theo đó, mức vốn 3.000 tỷ đồng đối với các NHTM phải thực hiện chậm nhất vào ngày 31-12-2010. Với các chi nhánh ngân hàng nước ngoài là 15 triệu USD; với ngân hàng chính sách, ngân hàng phát triển là 5.000 tỷ đồng; ngân hàng đầu tư, ngân hàng hợp tác và quỹ tín dụng nhân dân T.Ư là 3.000 tỷ đồng; với công ty tài chính là 500 tỷ đồng; công ty cho thuê tài chính là 150 tỷ đồng.

Cũng trong ngày 23-8, NHNN đã chấp thuận đề nghị mở chi nhánh tại Phú Thọ và Thái Nguyên của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín. Theo đó, Ngân hàng này được mở các chi nhánh: Chi nhánh Phú Thọ tại địa chỉ 1410 Đại lộ Hùng Vương, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Chi nhánh Thái Nguyên tại địa chỉ 915 Dương Tự Minh, tổ 1, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và tiến hành khai trương hoạt động các chi nhánh nêu trên trong thời hạn sáu tháng.
Theo Nhandan