Chủ nhật,  24/10/2021

Từ ngày 1-9, lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam là 8%/năm

Ngày 25-8, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra Thông báo số 316/TB-NHNN về một số mức lãi suất bằng đồng Việt Nam, áp dụng từ ngày 1-9-2010 như sau: lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam là 8,0%/năm; lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng là 8,0%/năm; lãi suất tái chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng là 6,0%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng là...

Ngày 25-8, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra Thông báo số 316/TB-NHNN về một số mức lãi suất bằng đồng Việt Nam, áp dụng từ ngày 1-9-2010 như sau: lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam là 8,0%/năm; lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng là 8,0%/năm; lãi suất tái chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng là 6,0%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng là 8,0%/năm.

Theo Nhandan