Thứ tư,  27/10/2021

Thu hút FDI tám tháng đạt 11,57 tỷ USD

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tám tháng qua, cả nước đã thu hút được 11,57 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, bằng 87,7% so với cùng kỳ năm trước.Trong đó, tổng số dự án FDI cấp mới đạt 658 dự án với 10,79 tỷ USD vốn đăng ký, giảm khoảng 10% về số dự án nhưng tăng 41% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2009. Còn vốn tăng thêm có 143 dự án FDI với tổng lượng vốn tăng thêm đạt 787 triệu USD, bằng 53,4% về số dự án và 14,2% về vốn đăng ký so với cùng kỳ. Xét theo ngành lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đã thu hút được 3,66 tỷ USD vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm, chiếm tỷ trọng lớn nhất với 31,6%. Tiếp đến là lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí, nước và điều hòa nhiệt độ với tổng vốn thu hút đạt 2,94 tỷ USD, chiếm 25,4%. Kinh doanh bất động sản trong tám tháng qua chỉ đứng vị trí thứ ba với 2,39 tỷ USD...

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tám tháng qua, cả nước đã thu hút được 11,57 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, bằng 87,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, tổng số dự án FDI cấp mới đạt 658 dự án với 10,79 tỷ USD vốn đăng ký, giảm khoảng 10% về số dự án nhưng tăng 41% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2009. Còn vốn tăng thêm có 143 dự án FDI với tổng lượng vốn tăng thêm đạt 787 triệu USD, bằng 53,4% về số dự án và 14,2% về vốn đăng ký so với cùng kỳ. Xét theo ngành lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đã thu hút được 3,66 tỷ USD vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm, chiếm tỷ trọng lớn nhất với 31,6%. Tiếp đến là lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí, nước và điều hòa nhiệt độ với tổng vốn thu hút đạt 2,94 tỷ USD, chiếm 25,4%. Kinh doanh bất động sản trong tám tháng qua chỉ đứng vị trí thứ ba với 2,39 tỷ USD vốn đăng ký.

Đáng chú ý, giải ngân vốn FDI đã tăng thêm 850 triệu USD trong tháng 8, đưa tổng số vốn FDI thực hiện tính từ đầu năm đến nay lên 7,25 tỷ USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2009.
Theo Nhandan