Thứ tư,  20/10/2021

Khai thác tiềm năng và lợi thế Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn

LSO-Lạng Sơn là tỉnh miền núi phía Bắc, có diện tích tự nhiên 8.331km2, dân số trên 73 vạn người; có tuyến biên giới dài trên 223,01km tiếp giáp với Quảng Tây, Trung Quốc; có hệ thống cửa khẩu đường bộ, đường sắt rất thuận tiện cho giao thương. Lạng Sơn là một trong những cửa ngõ quan trọng kết nối Khu vực mậu dịch tự do ASEAN – Trung Quốc, hợp tác tiểu vùng sông Mêkông mở rộng và là cầu nối trên tuyến hành lang kinh tế Nam Ninh (Trung Quốc) – Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh (Việt Nam)… tạo cho Lạng Sơn có lợi thế so sánh về nhiều mặt, đặc biệt là về phát triển kinh tế cửa khẩu. Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn được xây dựng trên cơ sở các Quyết định: số 55/2008/QĐ-TTg ngày 28/4/2008, số 138/2008/QĐ-TTg ngày 14/10/2008, số 1601/QĐ-TTg ngày 07/11/2008 và số 1055/QĐ-TTg ngày 08/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn được hình thành trên diện tích 394 km2, bao gồm: thành phố Lạng Sơn mở rộng, thị trấn...

LSO-Lạng Sơn là tỉnh miền núi phía Bắc, có diện tích tự nhiên 8.331km2, dân số trên 73 vạn người; có tuyến biên giới dài trên 223,01km tiếp giáp với Quảng Tây, Trung Quốc; có hệ thống cửa khẩu đường bộ, đường sắt rất thuận tiện cho giao thương.
Lạng Sơn là một trong những cửa ngõ quan trọng kết nối Khu vực mậu dịch tự do ASEAN – Trung Quốc, hợp tác tiểu vùng sông Mêkông mở rộng và là cầu nối trên tuyến hành lang kinh tế Nam Ninh (Trung Quốc) – Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh (Việt Nam)… tạo cho Lạng Sơn có lợi thế so sánh về nhiều mặt, đặc biệt là về phát triển kinh tế cửa khẩu.
Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn được xây dựng trên cơ sở các Quyết định: số 55/2008/QĐ-TTg ngày 28/4/2008, số 138/2008/QĐ-TTg ngày 14/10/2008, số 1601/QĐ-TTg ngày 07/11/2008 và số 1055/QĐ-TTg ngày 08/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn được hình thành trên diện tích 394 km2, bao gồm: thành phố Lạng Sơn mở rộng, thị trấn Đồng Đăng, thị trấn Cao Lộc và một số xã của huyện Cao Lộc, huyện Văn Lãng, huyện Văn Quan và huyện Chi Lăng.
Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn là khu kinh tế tổng hợp đa chức năng đan xen các yếu tố quốc phòng an ninh; trong đó lĩnh vực mũi nhọn là phát triển kinh tế cửa khẩu. Về cơ bản, khu kinh tế này được phân thành hai khu chức năng chính là khu phi thuế quan và khu thuế quan. Mục tiêu phát triển thành khu kinh tế động lực chủ đạo, cùng với sự phát triển của khu kinh tế trọng điểm Bắc Bộ để sau năm 2010 phát triển thành trục tứ giác kinh tế trọng điểm (Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh).
Về ưu đãi đầu tư trong khu kinh tế: Các nhà đầu tư được hưởng những chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư theo pháp luật hiện hành của Nhà nước Việt Nam như: được hưởng mức ưu đãi đầu tư cao nhất đối với địa bàn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng mức thuế là 10% trong thời hạn 15 năm và được miễn 4 năm, giảm 50% trong 9 năm tiếp theo; các cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân được giảm 50% số thuế phải nộp; hàng hoá, dịch vụ sản xuất, gia công trong khu phi thuế quan hoặc xuất nhập khẩu trong khu phi thuế quan được miễn thuế giá trị gia tăng hoặc áp dụng mức thuế là 0%; hàng hoá lưu hành trong khu phi thuế quan cũng không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt… Ngoài những chính sách trên, nhà đầu tư còn được hưởng cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của tỉnh như: Về giá thuê đất, mặt nước; về hỗ trợ bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng và tái định cư; về hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực; về hỗ trợ chuyển giao công nghệ… Để thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Lạng Sơn đã tập trung đẩy nhanh công tác lập quy hoạch, đến nay nhiều đồ án quy hoạch đã được hoàn tất: Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 08/7/2010); các đồ án quy hoạch đã được UBND phê duyệt: Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2025 (số 1187/QĐ-UBND ngày 05/8/2010); Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (số 1199/QĐ-UBND ngày 09/8/2010); Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Trung chuyển hàng hóa với quy mô diện tích là 143,7 ha (số 2297/QĐ-UBND ngày 23/11/2009); Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Chế xuất I với quy mô diện tích 126 ha (số 636/QĐ-UBND ngày 05/5/2010); Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đồng Đăng (địa điểm mới) đến năm 2025 (số 1245/QĐ-UBND ngày 16/8/2010) và đang khẩn trương hoàn thành quy hoạch chi tiết xây dựng Khu hợp tác kinh tế biên giới Đồng Đăng giai đoạn 1, điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Đồng Đăng.
Ngày 27/8/2010, UBND tỉnh Lạng Sơn sẽ tổ chức hội nghị công bố các đồ án: Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn; Điều chinh quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn tại Hội trường UBND thành phố Lạng Sơn. Với những tiềm năng và lợi thế vốn có, cùng các cơ chế chính sách ưu đãi đặc thù và môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện tốt hơn, chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều nhà đầu tư trong nước và ngoài nước đến tham gia đầu tư, làm ăn phát đạt tại Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hoàng Quyết