Thứ tư,  27/10/2021

Cho phép chi trả kiều hối tại nhà người thụ hưởng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hôm nay 25-8 chấp thuận cho Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên Thương mại - Dịch vụ Tốc hành Toàn cầu có thể thực hiện chi trả kiều hối bằng hình thức chi trả tại nhà cho người thụ hưởng.NHNN cũng trích dẫn quy định tại Thông tư 02/2000/TT-NHNN7 ngày 24-2-2000 của Thống đốc NHNN hướng dẫn thi hành Quyết định số 170/1999/QĐ-TTg ngày 19-8-1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước. Theo đó, người thụ hưởng trong nước có quyền nhận tiền kiều hối chuyển về bằng ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam (chuyển khoản hoặc tiền mặt).Tổ chức kinh tế được sử dụng các hình thức nhận và chi trả ngoại tệ phù hợp với quy định trong Hợp đồng nguyên tắc giữa tổ chức kinh tế và đối tác nước ngoài làm dịch vụ nhận và chi, trả ngoại...

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hôm nay 25-8 chấp thuận cho Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên Thương mại – Dịch vụ Tốc hành Toàn cầu có thể thực hiện chi trả kiều hối bằng hình thức chi trả tại nhà cho người thụ hưởng.

NHNN cũng trích dẫn quy định tại Thông tư 02/2000/TT-NHNN7 ngày 24-2-2000 của Thống đốc NHNN hướng dẫn thi hành Quyết định số 170/1999/QĐ-TTg ngày 19-8-1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước. Theo đó, người thụ hưởng trong nước có quyền nhận tiền kiều hối chuyển về bằng ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam (chuyển khoản hoặc tiền mặt).

Tổ chức kinh tế được sử dụng các hình thức nhận và chi trả ngoại tệ phù hợp với quy định trong Hợp đồng nguyên tắc giữa tổ chức kinh tế và đối tác nước ngoài làm dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ.
Theo Nhandan