Thứ tư,  20/10/2021

Hòa Cư chăm sóc lúa mùa

LSO-Do chủ động và chuẩn bị chu đáo ngay từ đầu vụ về đất đai, giống, phân bón..., cùng với tận dụng những đợt mưa cung cấp nguồn nước tưới dồi dào, nhân dân xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc đã hoàn thành gieo cấy lúa mùa theo đúng tiến độ và kế hoạch. Đến xã vào thời điểm này, nhân dân ai nấy tập trung chăm sóc vụ mùa với mục tiêu phấn đấu đạt năng suất, sản lượng cao không kém vụ xuân, nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn. Tổng diện tích gieo cấy lúa mùa của xã được 195 ha, trong đó có 120 ha là đất trồng hai vụ, 75 ha đất trồng một vụ, đạt 100% kế hoạch đề ra. Từ kinh nghiệm cũng như năng suất, sản lượng hàng năm đạt được, vụ mùa năm nay xã tiếp tục ưu tiên sử dụng giống lúa bao thai. Đến nay, trên diện tích trồng một vụ bà con đã gieo cấy lúa được hơn một tháng, diện tích hai vụ được hơn 10 ngày. Đây là giai đoạn...

LSO-Do chủ động và chuẩn bị chu đáo ngay từ đầu vụ về đất đai, giống, phân bón…, cùng với tận dụng những đợt mưa cung cấp nguồn nước tưới dồi dào, nhân dân xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc đã hoàn thành gieo cấy lúa mùa theo đúng tiến độ và kế hoạch.
Đến xã vào thời điểm này, nhân dân ai nấy tập trung chăm sóc vụ mùa với mục tiêu phấn đấu đạt năng suất, sản lượng cao không kém vụ xuân, nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn.
Tổng diện tích gieo cấy lúa mùa của xã được 195 ha, trong đó có 120 ha là đất trồng hai vụ, 75 ha đất trồng một vụ, đạt 100% kế hoạch đề ra. Từ kinh nghiệm cũng như năng suất, sản lượng hàng năm đạt được, vụ mùa năm nay xã tiếp tục ưu tiên sử dụng giống lúa bao thai. Đến nay, trên diện tích trồng một vụ bà con đã gieo cấy lúa được hơn một tháng, diện tích hai vụ được hơn 10 ngày. Đây là giai đoạn đầu, quyết định đến sự sinh trưởng, phát triển của cây, nên ngay sau khi gieo cấy, nhân dân đã chú trọng công tác thủy lợi, điều hòa và duy trì lượng nước vừa đủ, thực hiện bón phân, chăm sóc theo hướng dẫn cụ thể của ngành chức năng. Nông dân trong xã vừa bón phân xong đợt một và phun thuốc trừ sâu, hiện nay đang tập trung làm cỏ đợt một trên diện tích lúa mùa sớm.
Nhân dân xã Hòa Cư chăm sóc lúa mùa
Do chuẩn bị tốt các điều kiện trước khi gieo cấy, toàn bộ diện tích lúa mùa của xã hiện đang sinh trưởng và phát triển tốt. Tuy nhiên, để đảm bảo diện tích lúa phát triển ổn định, đạt năng suất, sản lượng cao, xã chỉ đạo nhân dân luôn đảm bảo đủ lượng nước, phân bón và đặc biệt theo dõi tình hình sâu bệnh theo khuyến cáo và hướng dẫn của ngành chức năng. Để đảm bảo nguồn nước tưới tiêu trong suốt cả vụ, nhân dân tranh thủ lượng mưa, ngăn các suối, các dòng chảy để dự trữ nguồn nước trong các hồ, đập. Ngoài ra, xã vận động nhân dân thường xuyên nạo vét các kênh mương dẫn nước nhằm đảm bảo nước cho các diện tích lúa ở cuối nguồn. Bên cạnh công tác thủy lợi, làm cỏ, bón phân, xã chỉ đạo nhân dân thăm đồng, theo dõi tình hình sâu bệnh thường xuyên trên các diện tích lúa. Ông Mông Văn Đàn, Chủ tịch UBND xã cho biết: Thời điểm này, lúa đang phát triển mạnh, sâu đục thân, bệnh vàng lá… rất dễ xảy ra. Để phòng trừ sâu bệnh, theo kinh nghiệm hàng năm, hầu hết các hộ dân trong xã đã pha lẫn phân bón với thuốc trừ sâu từ trong đợt bón phân đầu tiên. Đây là cách chủ động phòng trừ sâu đục thân hiệu quả mà nhân dân xã đã thực hiện trong nhiều năm qua. Đến nay, 100% diện tích lúa toàn xã được phun thuốc phòng trừ sâu bệnh. Không những thế, thông qua các tổ chức hội, xã còn phổ biến, tuyên truyền kịp thời đến các hộ dân về tình hình sâu bệnh ở các địa phương, phổ biến những văn bản hướng dẫn cách phòng trừ, dấu hiệu bệnh, các loại thuốc phòng trừ và cách sử dụng… để nhân dân có những biện pháp phòng trừ sâu bệnh hiệu quả.
Chú trọng công tác thủy lợi, phân bón, cùng với những biện pháp phòng trừ sâu bệnh hữu hiệu, xã Hòa Cư đang quyết tâm thực hiện một vụ mùa đạt năng suất và sản lượng cao.

Lâm Giang