Thứ ba,  19/10/2021

Tân Văn: sôi nổi phong trào bê tông hoá GTNT

LSO-Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, phong trào bê tông hoá đường giao thông nông thôn đã thật sự góp phần tích cực làm thay đổi diện mạo của xã Tân Văn, huyện Bình Gia. Tạo ra mạng lưới giao thông liên hoàn giữa các thôn, xã và mở ra nhiều cơ hội để thúc đẩy cho quá trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Có được sự đổi thay tích cực này, là nhờ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đã đồng thuận với quyết tâm cao, đó là Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Trước năm 2001, mạng lưới giao thông nông thôn ở đây chủ yếu là đường đất, không có lấy mét đường bê tông nào, do thời điểm đó đời sống của người dân rất khó khăn và nhận thức của họ về việc đóng góp làm đường còn hạn chế, đa số chưa thấy được lợi ích của việc cứng hóa đường giao thông nông thôn. Thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, sang đến năm 2002 với quyết tâm cao, xã đã được...

LSO-Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, phong trào bê tông hoá đường giao thông nông thôn đã thật sự góp phần tích cực làm thay đổi diện mạo của xã Tân Văn, huyện Bình Gia. Tạo ra mạng lưới giao thông liên hoàn giữa các thôn, xã và mở ra nhiều cơ hội để thúc đẩy cho quá trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Có được sự đổi thay tích cực này, là nhờ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đã đồng thuận với quyết tâm cao, đó là Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Trước năm 2001, mạng lưới giao thông nông thôn ở đây chủ yếu là đường đất, không có lấy mét đường bê tông nào, do thời điểm đó đời sống của người dân rất khó khăn và nhận thức của họ về việc đóng góp làm đường còn hạn chế, đa số chưa thấy được lợi ích của việc cứng hóa đường giao thông nông thôn. Thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, sang đến năm 2002 với quyết tâm cao, xã đã được huyện hỗ trợ 70 tấn xi măng và làm thí điểm đổ đoạn đường bê tông ở thôn Còn Tẩu, Còn Nưa và Pá Péc. Sau gần 1.000m đường bê tông được hoàn thành, đi lại dễ dàng, sạch sẽ, bà con 3 thôn rất phấn khởi. Thấy thôn bạn có đường mới, các thôn khác cũng đăng ký xin xi măng về làm đường thôn mình. Trên đà đó, hàng năm xã đều phân bổ cho các thôn triển khai thực hiện, năm cao nhất là 2008 được hỗ trợ 180 tấn xi măng, nhân dân đóng góp gần 40 triệu đồng bê tông được trên 4.300m. Ngay từ đầu năm 2010, người dân thôn Kéo Coong trên địa bàn xã Tân Văn đã bê tông hóa được trên 400m đường. Tính đến nay, nhân dân 16/16 thôn đã đóng góp hàng nghìn mét khối cát sỏi, trên 47.000 ngày công lao động, bê tông hoá được trên 22km đường giao thông nông thôn. Qua đó cho thấy phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn phát triển mạnh mẽ ở xã nhà.

Công nhân Công ty 699 lắp đặt hộ lan an toàn giao thông

Ảnh: Nhật Anh

Nếu gần 10 năm trước, ai cũng đều ngán ngẩm bởi những con đường nông thôn “nắng bụi, mưa lầy”, thì ngày nay những con đường bê tông được thay thế dần phục vụ cho nhu cầu đi lại, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu, buôn bán để thúc đẩy kinh tế phát triển. Đời sống của nhân dân dần khấm khá hẳn, tỷ lệ hộ nghèo của Tân Văn giờ chỉ còn 15% và niềm vui lớn nhất là các em học sinh được đến trường thuận tiện hơn. Có thể thấy, chủ trương và những biện pháp tổ chức thực hiện phù hợp, phong trào làm đường giao thông nông thôn được triển khai sâu rộng và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Ban vận động nhiệt tình đến từng hộ dân để tuyên truyền, vận động; Ban xây dựng thiết kế công trình, công khai các khoản tài chính để nhân dân giám sát, kiểm tra. Trong quá trình thực hiện đã có hàng chục hộ dân tình nguyện hiến đất để làm các công trình phụ trợ khác như: lề đường, mương thoát nước, tường rào. Hiện còn một thôn Lân Thi do cách xa trung tâm xã 4km, số hộ ít, sống không tập trung, thôn này cũng không có nguồn nước nên việc bê tông đường giao thông găp nhiều khó khăn. Vì vậy trong thời gian tới, các hộ dân thôn Lân Thi đều rất mong muốn tiếp tục nhận được sự ưu tiên, hỗ trợ của các cấp lãnh đạo, chính quyền, trong quá trình bê tông hoá đường giao thông trên địa xã.
Phát triển giao thông nông thôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện Nghị quyết 7 của Trung ương Đảng, khóa X về nông dân, nông nghiệp và nông thôn. Qua việc thực hiện giao thông nông thôn trên địa bàn xã Tân Văn có thể khẳng định đây là một chủ trương của Đảng thực sự đã đi vào lòng dân, được nhân dân tích cực ủng hộ, huy động được nguồn lực trong dân để thực hiện.

Phan Huy