Thứ tư,  27/10/2021

Xây dựng chính sách đặc thù thu hút đầu tư tại đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 26-8, tại TP Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ kết hợp cùng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo, lấy ý kiến đóng góp vào Đề án Xây dựng chính sách đặc thù thu hút đầu tư vào vùng đồng bằng sông Cửu Long.Đề án đi sâu phân tích một số ngành, lĩnh vực có tiềm năng đặc biệt cũng như những khó khăn của vùng. Cụ thể là: lúa gạo, thủy sản, cây ăn trái và du lịch. Trên cơ sở phân tích hiện trạng, đề án đưa ra một số nhóm giải pháp: Quy hoạch, kế hoạch khuyến nghị nên rà soát lại các quy hoạch, trong đó có quy hoạch diện tích trồng lúa; bảo đảm an ninh lương thực quốc gia; Hỗ trợ phát triển kinh tế, hạ tầng giao thông phải là yếu tố hàng đầu cần được ưu tiên đầu tư hoàn chỉnh từ giao thông đường bộ đến đường thủy cả cảng nước sâu và cảng hàng không; phát triển nguồn nhân lực, trong đó coi giáo dục phổ thông là cốt lõi; cung cấp kiến thức nền tảng, đào tạo kiến thức và...

Ngày 26-8, tại TP Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ kết hợp cùng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo, lấy ý kiến đóng góp vào Đề án Xây dựng chính sách đặc thù thu hút đầu tư vào vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Đề án đi sâu phân tích một số ngành, lĩnh vực có tiềm năng đặc biệt cũng như những khó khăn của vùng. Cụ thể là: lúa gạo, thủy sản, cây ăn trái và du lịch. Trên cơ sở phân tích hiện trạng, đề án đưa ra một số nhóm giải pháp: Quy hoạch, kế hoạch khuyến nghị nên rà soát lại các quy hoạch, trong đó có quy hoạch diện tích trồng lúa; bảo đảm an ninh lương thực quốc gia; Hỗ trợ phát triển kinh tế, hạ tầng giao thông phải là yếu tố hàng đầu cần được ưu tiên đầu tư hoàn chỉnh từ giao thông đường bộ đến đường thủy cả cảng nước sâu và cảng hàng không; phát triển nguồn nhân lực, trong đó coi giáo dục phổ thông là cốt lõi; cung cấp kiến thức nền tảng, đào tạo kiến thức và kỹ năng nghề cho người lao động.
Theo Nhandan