Thứ ba,  19/10/2021

10 tháng liên tiếp lãi suất cơ bản giữ mức 8%/năm

Chiều 25-8, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã quyết định duy trì mức lãi suất cơ bản của đồng Việt Nam là 8%/năm và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-9-2010.Cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo một số mức lãi suất bằng đồng Việt Nam áp dụng từ ngày 1-9-2010. Cụ thể như sau: Lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam là 8%/năm; Lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng là 8%/năm; Lãi suất tái chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng là 6%/năm; Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng là 8%/năm.Như vậy, đây là tháng thứ 10 liên tiếp, lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam được Ngân hàng Nhà nước công bố ổn định ở mức...

Chiều 25-8, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã quyết định duy trì mức lãi suất cơ bản của đồng Việt Nam là 8%/năm và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-9-2010.

Cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo một số mức lãi suất bằng đồng Việt Nam áp dụng từ ngày 1-9-2010. Cụ thể như sau: Lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam là 8%/năm; Lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng là 8%/năm; Lãi suất tái chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng là 6%/năm; Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng là 8%/năm.

Như vậy, đây là tháng thứ 10 liên tiếp, lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam được Ngân hàng Nhà nước công bố ổn định ở mức 8%/năm.
Theo Nhandan