Thứ tư,  20/10/2021

Để "một cửa" thêm thông thoáng

LSO-Nói đến cải cách thủ tục hành chính, với nhiều người, nó được cụ thể, rõ ràng hơn hẳn ở các văn phòng tiếp nhận và trả kết quả, hay còn gọi là bộ phận “một cửa”. Qua chặng đường 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (2001 - 2010), các bộ phận “một cửa” này đã góp phần đáng kể vào việc giải quyết kịp thời, nhanh chóng những nhu cầu bức thiết của các tổ chức, cá nhân, đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống. Tuy vậy, không ít bộ phận “một cửa” cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nâng cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả đợt khảo sát mới đây của Sở Nội vụ đã nói lên điều này.Để có cơ sở thực tế đánh giá về kết quả cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2001 – 2010, từ đó, phát huy những mặt tích cực, khắc phục những hạn chế, Sở Nội vụ đã triển khai một đợt trưng cầu ý kiến của người dân,...

LSO-Nói đến cải cách thủ tục hành chính, với nhiều người, nó được cụ thể, rõ ràng hơn hẳn ở các văn phòng tiếp nhận và trả kết quả, hay còn gọi là bộ phận “một cửa”.
Qua chặng đường 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (2001 – 2010), các bộ phận “một cửa” này đã góp phần đáng kể vào việc giải quyết kịp thời, nhanh chóng những nhu cầu bức thiết của các tổ chức, cá nhân, đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống. Tuy vậy, không ít bộ phận “một cửa” cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nâng cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả đợt khảo sát mới đây của Sở Nội vụ đã nói lên điều này.
Để có cơ sở thực tế đánh giá về kết quả cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2001 – 2010, từ đó, phát huy những mặt tích cực, khắc phục những hạn chế, Sở Nội vụ đã triển khai một đợt trưng cầu ý kiến của người dân, doanh nghiệp về cải cách thủ tục hành chính. Trong đó, đối tượng được lấy ý kiến là tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của các cơ quan, đơn vị. Đợt khảo sát này được thực hiện với sự tham gia của 12 sở, ngành, 11 huyện, thành phố và 46 xã, phường, thị trấn đã tổ chức lấy ý kiến đánh giá của người dân, doanh nghiệp về cải cách thủ tục hành chính (tổng số phiếu phát ra là 3.480 phiếu).
Cán bộ Chi cục thuế thành phố Lạng Sơn hướng dẫn khách hàng nộp thuế trước bạ
Điều đáng phấn khởi là phần lớn các ý kiến đều đánh giá tốt về các nội dung liên quan đến hoạt động của bộ phận “một cửa”. Trong đó, có 91,5% đánh giá là có về sự cần thiết, hợp lý và thuận tiện của việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa; 50,8% đánh giá tốt về công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính; 58,9% đánh giá tốt về mức độ công khai, minh bạch, rõ ràng của việc niêm yết các thủ tục hành chính; 60% đánh giá tốt về tinh thần, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức…
Tuy nhiên, có một số thủ tục hành chính, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp vẫn phải đi lại nhiều lần do việc giải quyết liên quan đến nhiều cá nhân, nhiều cấp, nhiều ngành, dẫn đến một số trường hợp việc giải quyết hồ sơ chậm hơn thời gian quy định. Điều này thể hiện ở việc có tới 8,5% phiếu đánh giá là không cần thiết giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa; 8,5% cho rằng giải quyết thủ tục hành chính chậm hơn lịch hẹn; 12,1% đánh giá mức độ công khai, minh bạch của việc niêm yết các thủ tục hành chính chỉ ở mức trung bình và chưa tốt; 23% cho rằng vẫn phải đi lại nhiều lần, đến nhiều cơ quan để giải quyết một thủ tục hành chính; 12,4% đánh giá tinh thần, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức bộ phận một cửa ở mức trung bình và chưa tốt… Đây là thực tế mà mọi cán bộ, công chức công tác tại bộ phận “một cửa” cũng như các cơ quan liên quan cần nghiêm túc nhìn nhận, suy ngẫm.
Như vậy, nhìn chung, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đã cơ bản hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính tại địa phương. Đây là thành quả lớn nhất, cần được tiếp tục phát huy mà bộ phận “một cửa” đã làm được trong 10 năm qua. Trên cơ sở của đợt khảo sát, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng, nỗ lực hoàn thiện các thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch theo đúng định hướng, mục tiêu của một nền hành chính công xã hội chủ nghĩa.

Hoàng Thái