Thứ ba,  19/10/2021

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam

Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, trong quá trình xác lập con đường đi lên trong tương lai, các thế hệ lãnh đạo ngành dầu khí luôn quan tâm đến yếu tố văn hóa doanh nghiệp (DN). Đến nay, thời gian đã chứng minh tính đúng đắn và hiệu quả của văn hóa Petrovietnam, trở thành tài sản trong hành trang phát triển, bảo đảm tính bền vững cho DN và sự thịnh vượng lâu dài của ngành dầu khí.Đảng viên Trần Nhật Huy(bên phải), giám đốc công ty khí Cà Mau có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thay thế chuyên gia nước ngoài vận hành an toàn đường ống dẫn khí, cung cấp khí liên tục cho nhà máy điện Cà Mau 1 và 2.Văn hóa doanh nghiệp PetrovietnamQuá trình xây dựng văn hóa Petrovietnam gắn liền với sự hình thành và lớn mạnh của ngành dầu khí. Để từng bước chuẩn hóa, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đã soạn thảo và ban hành đề án "Văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam", đây là cơ sở tạo dựng một hệ thống pháp lý cho một định hướng chiến lược quan trọng và...

Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, trong quá trình xác lập con đường đi lên trong tương lai, các thế hệ lãnh đạo ngành dầu khí luôn quan tâm đến yếu tố văn hóa doanh nghiệp (DN). Đến nay, thời gian đã chứng minh tính đúng đắn và hiệu quả của văn hóa Petrovietnam, trở thành tài sản trong hành trang phát triển, bảo đảm tính bền vững cho DN và sự thịnh vượng lâu dài của ngành dầu khí.


Đảng viên Trần Nhật Huy(bên phải), giám đốc công ty khí Cà Mau
có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thay thế chuyên gia nước ngoài
vận hành an toàn đường ống dẫn khí, cung cấp khí liên tục
cho nhà máy điện Cà Mau 1 và 2.

Văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam

Quá trình xây dựng văn hóa Petrovietnam gắn liền với sự hình thành và lớn mạnh của ngành dầu khí. Để từng bước chuẩn hóa, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đã soạn thảo và ban hành đề án “Văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam”, đây là cơ sở tạo dựng một hệ thống pháp lý cho một định hướng chiến lược quan trọng và sự phát triển của toàn ngành. Văn hóa dầu khí sẽ có tác động lan tỏa, mang tính định hướng đối với từng đơn vị, từng cá nhân trong toàn Tập đoàn, phù hợp xu thế phát triển chung hiện nay. Văn hóa DN Petrovietnam được xây dựng một cách khoa học với những nội dung khá hoàn chỉnh, bao gồm giá trị cốt lõi, những quy ước văn hóa ứng xử cũng như xử lý công việc hằng ngày. Trong đó yếu tố đạo đức nghề nghiệp được xem là chuẩn mực của ngành. Văn hóa Petrovietnam không chỉ là văn hóa của riêng một đơn vị mà trở thành văn hóa đặc trưng của toàn ngành dầu khí Việt Nam, giữ vai trò định hướng cho tất cả các DN thành viên cùng vận dụng.

Với sứ mệnh bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và là đầu tàu kinh tế trong xây dựng và phát triển đất nước, văn hóa DN Petrovietnam lấy giá trị cốt lõi là tính chuyên nghiệp, thành thạo công việc, năng động, sáng tạo và hiệu quả. Tăng cường tính liên kết; thống nhất, khả năng làm việc theo nhóm, phối hợp giữa các bộ phận trong Tập đoàn cùng với các yếu tố hội nhập; trung thành; quyết liệt; yếu tố con người và tính truyền thống. Những giá trị cốt lõi của văn hóa Petrovietnam còn bao hàm cả triết lý kinh doanh và các quy ước văn hóa ứng xử trong Tập đoàn; những quy tắc đạo đức nghề nghiệp… hình thành hệ thống các chuẩn mực. Nền tảng văn hóa Petrovietnam được xây dựng dựa trên nền tảng lấy con người làm gốc, xuất phát từ triết lý mọi sự thành bại của DN đều do con người. Trên cơ sở đó văn hóa Petrovietnam coi trọng việc nâng cao tố chất toàn diện của con người làm trọng tâm, qua đó tự nâng cao trình độ quản lý DN, làm cho quan niệm giá trị của DN từng bước thấm sâu vào các chế độ, chính sách để từng bước chấn hưng DN. Xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, luôn cảm thông chia sẻ với cộng đồng, đi đầu thực hiện công tác an sinh xã hội. Tập trung xây dựng văn hóa, thương hiệu “Petrovietnam” mới, tạo niềm tin và khơi dậy lòng tự hào, từ đó hun đúc khát vọng vươn lên tầm cao mới.

Văn hóa trở thành nền tảng cho sự phát triển của doanh nghiệp

Để thực hiện được mục tiêu đó, văn hóa dầu khí phải góp sức xây dựng được đội ngũ lao động cần cù, sáng tạo có tri thức. Luôn luôn học tập để nắm vững những thành tựu mới của khoa học, kỹ thuật thế giới. Mặt khác, hoạt động dầu khí trong thời kỳ hội nhập kinh tế có mối liên hệ chặt chẽ với các tập đoàn dầu khí đa quốc gia, mở rộng các quan hệ quốc tế, có tính quốc tế hóa cao. Vì vậy, đội ngũ những người làm dầu khí Việt Nam luôn phải học tập vươn lên, cập nhật thông tin, triển khai nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến nhất, hoạt động đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao, sẵn sàng chia sẻ với cộng đồng dầu khí thế giới về những kinh nghiệm thực tiễn.

Qua những năm tháng gian khổ, từ những bước đi ban đầu đầy khó khăn và rủi ro, đến nay hoạt động dầu khí từng bước được mở rộng, hình thành nền công nghiệp dầu khí khép kín từ khâu khảo sát, thăm dò đến chế biến, phân phối sản phẩm… Các hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác không chỉ đóng khung trên đất liền, thềm lục địa, ngoài biển khơi Việt Nam mà đã mở rộng ra các quốc gia khác. Hiện nay, những người lao động dầu khí Việt Nam đã có mặt trên sa mạc châu Phi khí hậu khắc nghiệt, đến vùng biển xa xôi hằng ngày phải đối mặt với nhiều rủi ro, nguy hiểm nhưng họ vẫn lao động quên mình vì Tổ quốc. Cần cù lao động góp từng viên gạch nhỏ để xây dựng ngành dầu khí Việt Nam ngày càng phát triển. Những quyết tâm và nỗ lực của người lao động dầu khí Việt Nam đã góp phần làm cho bạn bè năm châu và cộng đồng thế giới ngày càng hiểu thêm về nền văn hóa và con người Việt Nam.

Sau 29 năm xây dựng và phát triển, những người lao động dầu khí Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ với những người đồng nghiệp Nga, xây dựng Xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt – Xô (Vietsov-petro) trở thành mẫu mực của sự hợp tác quốc tế. Vietsov-petro trở thành DN hàng đầu có đóng góp quan trọng nhất cho sự phát triển ngành dầu khí nước ta. Xây dựng một tập thể người lao động có phẩm chất, có năng lực, có sức khỏe, có tác phong công nghiệp trong lao động sản xuất, có cuộc sống vui tươi, lành mạnh và tính tập thể văn hóa cao, định hình được bản sắc riêng của DN. Đó là biểu tượng cao đẹp của quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam – LB Nga.

Trên công trường xây dựng nhà máy, các dự án trọng điểm quốc gia những người lao động dầu khí đang ngày đêm bám sát tiến độ, không quản ngại nắng mưa thực hiện phong trào thi đua yêu nước với phương châm hành động “Đồng tâm hiệp lực, hiện đại hội nhập, phát triển bền vững”. Trên khắp các công trình ở mọi miền Tổ quốc, từng tập thể và những người lao động đều thực hiện khẩu hiệu: “Lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến”; “Việc hôm nay không để đến ngày mai”. Các đơn vị thành viên trong toàn Tập đoàn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thường xuyên đề ra chương trình công tác cho từng tháng, từng quý. Những thành tích của họ được tập thể ghi nhận, động viên, khen thưởng kịp thời. Toàn Tập đoàn đang tập trung thực hiện mục tiêu chăm sóc đời sống người lao động, phấn đấu thực hiện phương châm ở đâu có công trình dầu khí, ở đó có biểu tượng của chủ nghĩa xã hội. Sau những ngày lao động vất vả, người lao động được hưởng thụ đầy đủ đời sống vật chất, tinh thần, có điều kiện ăn ở, học tập, giải trí đầy đủ…

Sự chăm sóc của Tập đoàn đã động viên tinh thần lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến… Tập thể luôn tổ chức đánh giá, công nhận các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học công nghệ có hiệu quả, các giải pháp hữu ích, áp dụng sáng kiến cải tiến lề lối làm việc… Phong trào thi đua này đã mang lại hiệu quả kinh tế và những đột phá trong ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh. Trong năm năm gần đây, toàn Tập đoàn đã có 258 đề tài nghiên cứu khoa học, hơn 1.400 sáng kiến được công nhận và áp dụng vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh. Trong đó có 731 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, sáng chế được công nhận, làm lợi cho ngành dầu khí và đất nước hơn 52 triệu USD và hơn 380 tỷ đồng. Phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm năm qua cũng đã tiết kiệm được 2.570 tỷ đồng cho toàn ngành. Các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được ghi nhận, đánh giá cao và được biểu dương, khen thưởng kịp thời, góp phần khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo của từng tập thể, cá nhân.

Chia sẻ cùng cộng đồng

Trong những năm qua, với ý thức tự nguyện, cùng góp sức thực hiện chương trình an sinh xã hội của Đảng và Chính phủ, công tác an sinh xã hội của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đã được toàn thể lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên hưởng ứng tích cực. Công tác an sinh xã hội luôn được các cấp ủy đảng, lãnh đạo Tập đoàn và tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo thường xuyên, là nét đẹp văn hóa rất đáng ghi nhận. Trong giai đoạn 2006-2010, Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, các tỉnh, thành phố và các tổ chức xã hội triển khai liên tục hằng năm với tổng số tiền gần 1.700 tỷ đồng. Năm 2008, Tập đoàn và các đơn vị thành viên phối hợp với MTTQ Việt Nam tài trợ cho 48 tỉnh, thành phố trong cả nước với số tiền 150 tỷ đồng, năm 2009 tiếp tục chi cho công tác an sinh xã hội số tiền hơn 940 tỷ đồng và năm 2010 chi 500 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2006 – 2010 xây dựng, bàn giao 35 nghìn căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết và 32 trường học, giải quyết 16.800 việc làm cho lao động mới ở các tỉnh còn khó khăn.

Đối với người lao động trong Tập đoàn, thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, trong ba năm 2008 – 2010 đã đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, giải quyết nhà ở cho hơn 3.000 lao động. Đưa vào vận hành các khu nhà ở tập trung cho kỹ sư, công nhân tại các công trình: Cụm khí – điện – đạm Cà Mau, Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Cụm khí – điện – đạm Phú Mỹ – Nhơn Trạch. Tạo điều kiện nâng cao chất lượng sinh hoạt cho người lao động để họ yên tâm công tác, từ đó tạo môi trường học tập, phấn đấu vươn lên để cống hiến sức mình cho tập thể. Sử dụng “Quỹ tương trợ dầu khí” ủng hộ, giúp đỡ cán bộ, công nhân viên trong ngành đã về hưu, trợ cấp người lao động đang công tác gặp khó khăn.

Bằng lao động cần cù, sáng tạo với niềm tin khát khao cháy bỏng, thôi thúc tìm được nhiều “vàng đen” cho Tổ quốc, xây dựng một ngành công nghiệp dầu khí hiện đại sánh vai cùng các tập đoàn dầu khí trong khu vực và thế giới, các thế hệ những người lao động dầu khí Việt Nam trong suốt 35 năm qua đã làm hết sức mình để cống hiến cho đất nước. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, giá trị văn hóa Petrovietnam đã được hình thành và ngày càng phát triển, góp phần quan trọng xây dựng thương hiệu Petrovietnam. Thương hiệu đó thể hiện qua phong cách về thái độ và hành vi ứng xử, xử lý công việc hằng ngày cho từng thành viên và mỗi bộ phận vì sự thịnh vượng của DN. Nét đẹp trong văn hóa dầu khí cùng với những truyền thống của các thế hệ “những người đi tìm lửa” sẽ tiếp tục được truyền lại cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
Theo Nhandan