Thứ ba,  19/10/2021

Tập đoàn Phát triển nhà ở và đô thị phấn đấu đạt 12,5 triệu m2 sàn nhà ở

Ngày 28-8, tại Hà Nội, Đảng bộ Tập đoàn Phát triển nhà ở và đô thị (HUD) đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2010-2015, kiểm điểm tình hình và kết quả hoạt động của Đảng bộ giai đoạn 2007-2010, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển từ nay đến năm 2015. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội.Đến dự, còn có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Võ Đức Huy, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư; Nguyễn Hồng Quân, Bộ trưởng Xây dựng.Báo cáo chính trị của Đảng ủy HUD trình Đại hội đã kiểm điểm toàn diện sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với các mặt công tác và khẳng định: Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà ở và đô thị (nay là tập đoàn) đã vượt qua mọi khó khăn thử thách, tranh thủ mọi điều kiện thuận lợi phát triển mạnh mẽ theo mục tiêu đổi mới và phát...

Ngày 28-8, tại Hà Nội, Đảng bộ Tập đoàn Phát triển nhà ở và đô thị (HUD) đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2010-2015, kiểm điểm tình hình và kết quả hoạt động của Đảng bộ giai đoạn 2007-2010, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển từ nay đến năm 2015. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội.

Đến dự, còn có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Võ Đức Huy, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư; Nguyễn Hồng Quân, Bộ trưởng Xây dựng.

Báo cáo chính trị của Đảng ủy HUD trình Đại hội đã kiểm điểm toàn diện sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với các mặt công tác và khẳng định: Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà ở và đô thị (nay là tập đoàn) đã vượt qua mọi khó khăn thử thách, tranh thủ mọi điều kiện thuận lợi phát triển mạnh mẽ theo mục tiêu đổi mới và phát triển các doanh nghiệp kinh tế Nhà nước, Tập đoàn kinh tế nhà nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng bền vững với một số chỉ tiêu kinh tế tài chính đạt rất cao, vận hành tốt mô hình công ty mẹ – công ty con, tham gia thực hiện các chương trình bảo đảm an sinh xã hội. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng có chuyển biến rõ nét. Đại hội đã đề ra nhiều nhiệm vụ và chỉ tiêu chủ yếu cần tập trung thực hiện từ nay đến năm 2015. Trong đó, đặt lên hàng đầu là nhiệm vụ: Phát huy thế mạnh của từng thành viên Tập đoàn, thực hiện thành công chương trình xây dựng và hoàn thành 12 triệu 500 nghìn m2 mặt sàn nhà ở. Trong đó nhà ở với mức giá trung bình chiếm tỷ trọng lớn, tập trung vào những địa bàn trọng điểm; tích cực tham gia chương trình xây dựng nhà ở xã hội với tỷ lệ 10% diện tích sàn nhà ở được thực hiện.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Trương Tấn Sang đánh giá cao thành quả mà Tập đoàn đã đạt được trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Mười năm qua, Tập đoàn đã xây dựng các khu đô thị mới với ba triệu 500 nghìn m2 sàn nhà xây dựng đã góp phần tạo ra diện mạo cảnh quan của những đô thị mới; tạo lập nhận thức mới về phát triển nhà ở và nếp sống văn minh ở đô thị. Đảng bộ Tập đoàn đã quán triệt và tích cực thực hiện nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; xây dựng thành công mô hình một công ty Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản với các đơn vị thành viên được cổ phần hóa, hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con, phát huy mọi năng lực của các công ty để tạo tiền đề thí điểm thành công mô hình Tập đoàn phát triển nhà ở và đô thị. Thành tựu Tập đoàn đã đạt được góp phần khẳng định chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới, phát triển doanh nghiệp Nhà nước là đúng đắn.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh:

Thứ nhất, các cấp ủy đảng và lãnh đạo Tập đoàn phải bám sát nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh chính của Tập đoàn, làm cho nhiệm vụ chính của Tập đoàn ngày càng lớn mạnh. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp; sắp xếp các doanh nghiệp hoạt động theo hướng tập trung vào những ngành nghề, lĩnh vực chính của Tập đoàn; chấn chỉnh việc mở rộng ngành nghề không liên quan đến ngành nghề chính làm phân tán nguồn lực của Tập đoàn, chứa đựng nhiều rủi ro trong kinh doanh. Xây dựng Tập đoàn ngày càng lớn mạnh về mọi mặt, thật sự là công cụ điều tiết vĩ mô của Nhà nước, giữ vai trò chủ đạo trong lĩnh vực phát triển nhà và đô thị, đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước và trong khu vực.

Một trong những vấn đề cần quan tâm trong lĩnh vực phát triển nhà ở, nhất là tại các đô thị, các khu vực đang trong quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa mạnh mẽ, đó là nhà ở cho các đối tượng có nhu cầu nhưng chưa có điều kiện tạo lập chỗ ở như: cán bộ, công chức, quân nhân lực lượng vũ trang, công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất, các đối tượng có công với đất nước, sinh viên các trường đại học, người có thu nhập thấp tại các đô thị… Việc tạo điều kiện về chỗ ở cho các đối tượng này thể hiện tính ưu việt và bản chất của chế độ ta. Tập đoàn phải là lực lượng chủ lực để thực hiện các chương trình phát triển nhà ở xã hội phục vụ các đối tượng này.

Thứ hai, tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, giám sát của Tập đoàn đối với hoạt động của các doanh nghiệp. Kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện sản xuất, kinh doanh để xử lý có hiệu quả. Hằng năm, phải tổng kết, đánh giá toàn diện hiệu quả hoạt động của các công ty và cả Tập đoàn một cách công khai, minh bạch; đánh giá chính xác, khách quan, trung thực tình hình tài chính của các công ty thuộc Tập đoàn, đề ra các biện pháp thiết thực, lành mạnh hóa tình hình tài chính của doanh nghiệp, bảo đảm Tập đoàn phát triển ngày càng bền vững.

Thứ ba, với vai trò là một tập đoàn kinh tế nhà nước hàng đầu trong lĩnh vực phát triển nhà và đô thị, Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn cần chủ động nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, các bộ, ngành hữu quan các cơ chế để thu hút các nguồn lực, triển khai những dự án có quy mô lớn về phát triển nhà và đô thị, nhất là tại các địa bàn trọng điểm có nhu cầu lớn về nhà ở, tạo được quỹ nhà, quỹ đất có hạ tầng cho địa phương, góp phần cân đối cung cầu về nhà ở và tham gia điều tiết thị trường bất động sản, nhất là ở các địa bàn trọng điểm.

Tập đoàn đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực quy hoạch phát triển đô thị. Các khu đô thị mới do Tập đoàn làm chủ đầu tư cần bảo đảm đồng bộ, văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, không thua kém các nước trong khu vực. Tập đoàn cần phối hợp với các địa phương, nghiên cứu công tác quy hoạch có tầm nhìn dài hạn, hướng tới văn minh, hiện đại, phát triển bền vững, đồng thời qua đó hoàn thiện và nhân rộng mô hình phát triển khu đô thị mới đồng bộ, văn minh, hiện đại, kiểu mẫu mà Tập đoàn đã thực hiện thành công.

Thứ tư, phải tăng cường công tác xây dựng đảng, đề ra chủ trương, biện pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác trong doanh nghiệp và trong xã hội… Thường xuyên kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm. Quan tâm công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, tập trung xây dựng một đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực… đáp ứng yêu cầu phát triển.
Theo Nhandan