Thứ ba,  19/10/2021

Hợp tác kinh tế Việt Nam – Cam-pu-chia – Lào – Mi-an-ma

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 42 (AEM 42) và Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN lần thứ 4 (AEC 4), sáng 28-8, tại TP Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị lần thứ nhất Bộ trưởng Kinh tế Việt Nam - Cam-pu-chia - Lào - Mi-an-ma (CLMV) do Bộ trưởng Công thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng điều phối.Hội nghị nhằm tăng cường quan hệ kinh tế thương mại giữa các nước CLMV, phối hợp chặt chẽ hơn trong các diễn đàn tiểu vùng, khu vực và quốc tế, phát huy cao nhất tiềm năng của các nước, thu hút các nguồn lực từ các đối tác phát triển để thu hẹp khoảng cách phát triển giữa bốn nước với các nước ASEAN khác, đồng thời đẩy nhanh việc thực hiện các thỏa thuận đã đạt được tại các hội nghị cấp cao CLMV. Các Bộ trưởng ghi nhận mặc dù quan hệ kinh tế và thương mại giữa các nước CLMV tăng trưởng đáng kể trong những năm gần đây, nhưng các nước vẫn còn tiềm năng lớn để đẩy mạnh hơn nữa những thành tựu đã đạt được...

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 42 (AEM 42) và Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN lần thứ 4 (AEC 4), sáng 28-8, tại TP Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị lần thứ nhất Bộ trưởng Kinh tế Việt Nam – Cam-pu-chia – Lào – Mi-an-ma (CLMV) do Bộ trưởng Công thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng điều phối.

Hội nghị nhằm tăng cường quan hệ kinh tế thương mại giữa các nước CLMV, phối hợp chặt chẽ hơn trong các diễn đàn tiểu vùng, khu vực và quốc tế, phát huy cao nhất tiềm năng của các nước, thu hút các nguồn lực từ các đối tác phát triển để thu hẹp khoảng cách phát triển giữa bốn nước với các nước ASEAN khác, đồng thời đẩy nhanh việc thực hiện các thỏa thuận đã đạt được tại các hội nghị cấp cao CLMV. Các Bộ trưởng ghi nhận mặc dù quan hệ kinh tế và thương mại giữa các nước CLMV tăng trưởng đáng kể trong những năm gần đây, nhưng các nước vẫn còn tiềm năng lớn để đẩy mạnh hơn nữa những thành tựu đã đạt được như phát triển các hoạt động thương mại biên giới. Các Bộ trưởng cũng khuyến khích đầu tư vào các khu kinh tế đặc biệt (SEZ), khu chế xuất (EPZ) dọc theo khu vực biên giới giữa các nước CLMV thông qua những ưu đãi thích hợp cho các nhà đầu tư CLMV như hệ thống cơ sở hạ tầng cần thiết, thủ tục hành chính hiệu quả. Đối với vấn đề phát triển nguồn nhân lực, các Bộ trưởng đã thảo luận và nhấn mạnh vai trò quan trọng của các chương trình đào tạo nghề, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ hành chính công…

Do đó, các Bộ trưởng đã đề nghị triển khai các biện pháp: Tăng cường hợp tác CLMV trong việc xây dựng và thực hiện các dự án thuộc khuôn khổ Kế hoạch Công tác Sáng kiến hội nhập ASEAN (IAI) lần thứ hai; hợp tác chặt chẽ trong việc xây dựng các dự án ưu tiên trong các khuôn khổ hợp tác tiểu vùng; tăng cường hợp tác với các tổ chức khu vực và quốc tế, các nước đối thoại nhằm tiến hành các nghiên cứu và đánh giá để tìm ra các thách thức và tiềm năng chung, cũng như các biện pháp thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa các nước CLMV; tăng cường hơn nữa hợp tác trong đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) và các đàm phán khác vì lợi ích chung của mỗi nước cũng như cả nhóm CLMV; tiếp tục nghiên cứu đề xuất thành lập Quỹ Phát triển CLMV nhằm thu hút các nguồn hỗ trợ từ bên ngoài góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển.

Các Bộ trưởng cũng quyết định Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế CLMV sẽ họp hai lần một năm gắn với Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN.
Theo Nhandan