Chủ nhật,  24/10/2021

Xuất khẩu tám tháng đạt 44,52 tỷ USD

Theo Bộ Công thương, tháng 8 cả nước xuất khẩu hàng hóa khoảng sáu tỷ USD, giảm nhẹ so tháng 7. Trong đó, nhóm hàng nông, lâm, thủy sản giảm 9,2%; nhóm nhiên liệu và khoáng sản tăng 24,1%; nhóm hàng công nghiệp chế biến tương đương tháng trước.Như vậy, tám tháng đầu năm cả nước xuất khẩu đạt kim ngạch 44,52 tỷ USD, tăng 19,7% so cùng kỳ năm trước.Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 8 đạt 6,9 tỷ USD, giảm 1,5% so tháng 7, trong đó nhóm hàng cần nhập khẩu và nhóm hạn chế nhập khẩu đều giảm. Tính cả tám tháng đầu năm, cả nước nhập khẩu 52,676 tỷ USD, tăng 24,4% so cùng kỳ năm 2009. Như vậy nhập siêu hàng hóa tám tháng là 8,155 tỷ USD. Tỷ lệ nhập siêu/xuất khẩu là...

Theo Bộ Công thương, tháng 8 cả nước xuất khẩu hàng hóa khoảng sáu tỷ USD, giảm nhẹ so tháng 7. Trong đó, nhóm hàng nông, lâm, thủy sản giảm 9,2%; nhóm nhiên liệu và khoáng sản tăng 24,1%; nhóm hàng công nghiệp chế biến tương đương tháng trước.

Như vậy, tám tháng đầu năm cả nước xuất khẩu đạt kim ngạch 44,52 tỷ USD, tăng 19,7% so cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 8 đạt 6,9 tỷ USD, giảm 1,5% so tháng 7, trong đó nhóm hàng cần nhập khẩu và nhóm hạn chế nhập khẩu đều giảm. Tính cả tám tháng đầu năm, cả nước nhập khẩu 52,676 tỷ USD, tăng 24,4% so cùng kỳ năm 2009. Như vậy nhập siêu hàng hóa tám tháng là 8,155 tỷ USD. Tỷ lệ nhập siêu/xuất khẩu là 18,32%.
Theo Nhandan