Chủ nhật,  24/10/2021

Bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Vinashin

Ngày 30-8, HĐQT Tập đoàn Vinashin đã họp, công bố quyết định đề bạt ông Nguyễn Quốc Ánh, Tổng giám đốc kinh doanh Tập đoàn Vinashin giữ chức quyền Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Vinashin, thay ông Trần Quang Vũ đã bị Thủ tướng Chính phủ đình chỉ chức vụ Ủy viên HĐQT.Tại cuộc họp, HĐQT Tập đoàn Vinashin đã thông báo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc đình chỉ chức vụ Ủy viên HĐQT Tập đoàn Vinashin đối với ông Trần Quang Vũ, Tổng giám đốc điều hành và ông Trần Văn Liêm, Trưởng ban kiểm soát. Đồng thời, thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, HĐQT Tập đoàn Vinashin đã thống nhất đình chỉ chức vụ Tổng giám đốc điều hành Vinashin đối với ông Trần Quang Vũ để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra. HĐQT Tập đoàn Vinashin cũng bổ nhiệm ông Đỗ Thành Hưng, Ủy viên HĐQT, giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Tập đoàn, thay ông Trần Văn...

Ngày 30-8, HĐQT Tập đoàn Vinashin đã họp, công bố quyết định đề bạt ông Nguyễn Quốc Ánh, Tổng giám đốc kinh doanh Tập đoàn Vinashin giữ chức quyền Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Vinashin, thay ông Trần Quang Vũ đã bị Thủ tướng Chính phủ đình chỉ chức vụ Ủy viên HĐQT.

Tại cuộc họp, HĐQT Tập đoàn Vinashin đã thông báo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc đình chỉ chức vụ Ủy viên HĐQT Tập đoàn Vinashin đối với ông Trần Quang Vũ, Tổng giám đốc điều hành và ông Trần Văn Liêm, Trưởng ban kiểm soát. Đồng thời, thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, HĐQT Tập đoàn Vinashin đã thống nhất đình chỉ chức vụ Tổng giám đốc điều hành Vinashin đối với ông Trần Quang Vũ để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra. HĐQT Tập đoàn Vinashin cũng bổ nhiệm ông Đỗ Thành Hưng, Ủy viên HĐQT, giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Tập đoàn, thay ông Trần Văn Liêm.
Theo Nhandan