Thứ năm,  21/10/2021

Ðiều chỉnh thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 128/2010/TT-BTC, tạm thời điều chỉnh thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, phân bón và thuốc trừ sâu.Theo đó, tạm thời điều chỉnh thời hạn nộp thuế GTGT đối với các mặt hàng là nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, phân bón và thuốc trừ sâu ở khâu nhập khẩu lên 90 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Danh mục các mặt hàng này do Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể.Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 80/2007/QĐ-BTC ngày 2-10-2007 về việc tạm thời điều chỉnh thời hạn nộp thuế GTGT đối với phân bón, thuốc trừ sâu, hóa chất cơ bản, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu nhựa và nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Các trường hợp có tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu trước ngày thông tư này có hiệu lực thi hành nhưng chưa đến thời hạn nộp thuế GTGT thì được điều chỉnh...

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 128/2010/TT-BTC, tạm thời điều chỉnh thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, phân bón và thuốc trừ sâu.

Theo đó, tạm thời điều chỉnh thời hạn nộp thuế GTGT đối với các mặt hàng là nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, phân bón và thuốc trừ sâu ở khâu nhập khẩu lên 90 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Danh mục các mặt hàng này do Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể.

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 80/2007/QĐ-BTC ngày 2-10-2007 về việc tạm thời điều chỉnh thời hạn nộp thuế GTGT đối với phân bón, thuốc trừ sâu, hóa chất cơ bản, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu nhựa và nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Các trường hợp có tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu trước ngày thông tư này có hiệu lực thi hành nhưng chưa đến thời hạn nộp thuế GTGT thì được điều chỉnh thời hạn nộp thuế đến 90 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu.
Theo Nhandan