Thứ năm,  28/10/2021

Nhiều cơ sở chế biến lâm sản ở Ðác Lắc không chấp hành về quản lý trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường

Theo các cơ quan chức năng ở Đác Lắc, qua kiểm tra về quản lý trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường trên địa bàn hai huyện Buôn Đôn và Ea Súp cho thấy, trong số 42 đơn vị là doanh nghiệp , hợp tác xã, hộ cá thể đăng ký kinh doanh chế biến lâm sản, thì có 33 cơ sở chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép xây dựng, nhưng vẫn hoạt động và không thực hiện thủ tục đăng ký cam kết bảo vệ môi trường.Đoàn kiểm tra liên ngành đã yêu cầu UBND hai huyện Buôn Đôn và Ea Súp kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các đơn vị có hành vi vi phạm. Đồng thời có văn bản báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh xem xét để đưa vào quy hoạch mạng lưới chế biến lâm sản trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm...

Theo các cơ quan chức năng ở Đác Lắc, qua kiểm tra về quản lý trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường trên địa bàn hai huyện Buôn Đôn và Ea Súp cho thấy, trong số 42 đơn vị là doanh nghiệp , hợp tác xã, hộ cá thể đăng ký kinh doanh chế biến lâm sản, thì có 33 cơ sở chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép xây dựng, nhưng vẫn hoạt động và không thực hiện thủ tục đăng ký cam kết bảo vệ môi trường.

Đoàn kiểm tra liên ngành đã yêu cầu UBND hai huyện Buôn Đôn và Ea Súp kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các đơn vị có hành vi vi phạm. Đồng thời có văn bản báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh xem xét để đưa vào quy hoạch mạng lưới chế biến lâm sản trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2020.
Theo Nhandan