Thứ tư,  27/10/2021

Trao giải thưởng cho các hộ nông dân xuất sắc trong phòng chống cúm gia cầm

LSO-Thực hiện công văn số 64 về phòng chống cúm A H5N1 và kỹ thuật chăn nuôi gia cầm theo hướng an toàn, Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ việc làm nông dân Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tổ chức tập huấn và triển khai thực hiện mô hình, dự án chăn nuôi gia cầm theo hướng an toàn. Dự án được triển khai trên địa bàn 4 xã của 2 huyện gồm: xã Đồng Bục, Bằng Khánh (huyện Lộc Bình); xã Gia Cát, Tân Liên (huyện Cao Lộc). Mỗi xã có 20 hộ hội viên nông dân tham gia, quy mô nuôi từ 200 con vịt trở lên. Dự án được triển khai từ tháng 5 đến 8/ 2010, sau 4 tháng triển khai thực hiện, đã tiến hành bình xét, chấm điểm các mô hình chăn nuôi gia cầm theo hướng an toàn kể trên. Trao giải cho các hộ nông dân xuất sắc trong phòng chống cúm gia cầm ở xã Đồng Bục (huyện Lộc Bình)Ngày 26/8 vừa qua Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Hội Nông dân 2 huyện Lộc...

LSO-Thực hiện công văn số 64 về phòng chống cúm A H5N1 và kỹ thuật chăn nuôi gia cầm theo hướng an toàn, Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ việc làm nông dân Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tổ chức tập huấn và triển khai thực hiện mô hình, dự án chăn nuôi gia cầm theo hướng an toàn.
Dự án được triển khai trên địa bàn 4 xã của 2 huyện gồm: xã Đồng Bục, Bằng Khánh (huyện Lộc Bình); xã Gia Cát, Tân Liên (huyện Cao Lộc). Mỗi xã có 20 hộ hội viên nông dân tham gia, quy mô nuôi từ 200 con vịt trở lên. Dự án được triển khai từ tháng 5 đến 8/ 2010, sau 4 tháng triển khai thực hiện, đã tiến hành bình xét, chấm điểm các mô hình chăn nuôi gia cầm theo hướng an toàn kể trên.
Trao giải cho các hộ nông dân xuất sắc trong phòng chống cúm gia cầm ở xã Đồng Bục (huyện Lộc Bình)
Ngày 26/8 vừa qua Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Hội Nông dân 2 huyện Lộc Bình, Cao Lộc và các xã có dự án, tổ chức trao giải thưởng cho 20 mô hình xuất sắc, trong đó có 4 giải nhất; 4 giải nhì; 8 giải ba; 4 giải khuyến khích.

Thanh Đàn