Thứ năm,  28/10/2021

Ngân hàng CSXH Cao Lộc: Đồng hành cùng nông dân xóa nghèo

LSO-Những năm qua, cùng với các ban ngành, đoàn thể, Ngân hàng CSXH huyện Cao Lộc đã bám sát chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện, làm tốt vai trò cầu nối chuyển tải vốn vay ưu đãi của Chính phủ đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.Bước vào năm 2010, Ngân hàng CSXH huyện đã phân bổ kịp thời chỉ tiêu kế hoạch vốn cho các xã, thị trấn. Đồng thời phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể ở cơ sở triển khai chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ, đảm bảo nguồn vốn đến với hộ nghèo và đối tượng chính sách, không để tồn đọng lãng phí. Đến tháng 6, Ngân hàng đã phân bổ nguồn vốn cho vay cho các xã, thị trấn, với tổng số 15.150 triệu đồng. Cùng với đó, thực hiện cơ chế ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội như: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Ngân hàng CSXH huyện và các tổ chức chính trị đã và đang quản lý hoạt động...

LSO-Những năm qua, cùng với các ban ngành, đoàn thể, Ngân hàng CSXH huyện Cao Lộc đã bám sát chủ trương, định hướng phát triển kinh tế – xã hội của huyện, làm tốt vai trò cầu nối chuyển tải vốn vay ưu đãi của Chính phủ đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Bước vào năm 2010, Ngân hàng CSXH huyện đã phân bổ kịp thời chỉ tiêu kế hoạch vốn cho các xã, thị trấn. Đồng thời phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể ở cơ sở triển khai chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ, đảm bảo nguồn vốn đến với hộ nghèo và đối tượng chính sách, không để tồn đọng lãng phí. Đến tháng 6, Ngân hàng đã phân bổ nguồn vốn cho vay cho các xã, thị trấn, với tổng số 15.150 triệu đồng. Cùng với đó, thực hiện cơ chế ủy thác qua các tổ chức chính trị – xã hội như: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Ngân hàng CSXH huyện và các tổ chức chính trị đã và đang quản lý hoạt động của 258 tổ tiết kiệm và vay vốn ở khắp các thôn bản, khối phố trên địa bàn huyện. Qua đó, hàng ngàn hội viên được tham gia sinh hoạt tổ tiết kiệm và vay vốn theo định kỳ, người dân được trao đổi kinh nghiệm sản xuất, cách quản lý gia đình, được học tập phổ biến kiến thức KHKT về trồng trọt, chăn nuôi, phòng trừ dịch hại, nhằm sử dụng nguồn vốn có hiệu quả.

Giải ngân tại điểm giao dịch xã Yên Trạch
Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện cho biết: Phòng đã tham mưu cho Ban đại diện huyện phối hợp với Ban giảm nghèo cấp xã, các đoàn thể thực hiện tốt công đoạn ủy thác cho vay, giải ngân kịp thời. Duy trì tốt hoạt động của 21 điểm giao dịch lưu động tại xã, công khai đầy đủ nội quy giao dịch, thông báo chính sách tín dụng ưu đãi đến người dân, định kỳ giao ban với chính quyền và các đoàn thể để giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc phát sinh, đưa hoạt động của Ngân hàng CSXH ngày càng gần với nhân dân. Kết quả, đến nay tổng dư nợ của Ngân hàng CSXH huyện Cao Lộc đạt 92.414 triệu đồng, tăng 8.292 triệu đồng so với năm 2009, với tổng số hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ là 6.458 hộ. Công tác triển khai cho vay đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch theo đúng quy trình, giải ngân kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Nói về hiệu quả của nguồn vay thông qua nhận ủy thác, bà Hoàng Thị Lý, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Yên Trạch, thành viên Ban giảm nghèo của xã cho biết: Nhờ chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước mà nhiều hộ dân đã thoát nghèo vươn lên ổn định cuộc sống và dần khấm khá lên như hộ chị Nông Thị Lít, thôn Nà Soong; được vay vốn của Ngân hàng CSXH 7 triệu đồng, chị đã sử dụng vốn đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi lợn nái, lợn thịt. Hiện nay gia đình chị luôn duy trì 3 lợn nái, mỗi năm thu nhập từ 20 triệu đồng trở lên. Gia đình ông Lương Văn Chiến ở thôn Kéo Khoác, với số vốn vay ban đầu là 5 triệu đồng đã đầu tư chăn nuôi trâu, từ đó từng bước vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống, xây dựng được nhà cửa khang trang và mua sắm được những vật dụng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống. Hay gia đình chị Nông Thị Chích thôn Kéo Khoác, nhờ có nguồn vốn cộng với sự cần cù lao động, chị đã thoát nghèo, hoàn trả được vốn và lãi cho ngân hàng đúng kỳ hạn…
Hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ đã hỗ trợ cho hộ nghèo có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, góp phần không nhỏ vào mục tiêu XĐGN của địa phương. Chỉ tính trong 2 năm (2008 và 2009) nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 16,89% xuống còn 15,17% năm 2009, với 186 hộ thoát nghèo. Phát huy kết qua đạt được, hiện nay Ngân hàng CSXH huyện Cao Lộc tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng ưu đãi trên địa bàn. Bên cạnh đó tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác của các tổ chức chính trị – xã hội, đôn đốc các tổ, hộ vay vốn trả gốc, lãi đúng kỳ hạn, xử lý nợ đến hạn, nợ quá hạn, nợ rủi ro kịp thời theo quy định, nhằm thực hiện tốt mục tiêu chương trình đề ra.
Thúy Đội