Chủ nhật,  24/10/2021

Vietinbank lập công ty vàng, Ngân hàng Gia Định tăng vốn

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ngày 30-8 đã chấp thuận việc Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) thành lập Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Vietinbank, do Vietinbank cấp vốn điều lệ.Theo quyết định này, Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Vietinbank sẽ có địa chỉ tại số 34 phố Cửa Nam, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Vốn điều lệ của công ty này là 300 tỷ đồng, thời gian hoạt động theo thời gian hoạt động còn lại của Vietinbank.Cùng ngày, Thống đốc cũng chấp nhận cho Ngân hàng TMCP Gia Định được tăng vốn điều lệ năm 2010 từ 1.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng. Thống đốc yêu cầu trong thời hạn 12 tháng, Ngân hàng TMCP Gia Định có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý và chế độ báo cáo liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Gia Định...

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ngày 30-8 đã chấp thuận việc Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) thành lập Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Vietinbank, do Vietinbank cấp vốn điều lệ.

Theo quyết định này, Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Vietinbank sẽ có địa chỉ tại số 34 phố Cửa Nam, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Vốn điều lệ của công ty này là 300 tỷ đồng, thời gian hoạt động theo thời gian hoạt động còn lại của Vietinbank.

Cùng ngày, Thống đốc cũng chấp nhận cho Ngân hàng TMCP Gia Định được tăng vốn điều lệ năm 2010 từ 1.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng. Thống đốc yêu cầu trong thời hạn 12 tháng, Ngân hàng TMCP Gia Định có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý và chế độ báo cáo liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Gia Định thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.
Theo Nhandan