Thứ ba,  19/10/2021

Việt Nam, Lào và Thái Lan hợp tác khai thác đường 8, đường12

Trong hai ngày 29 và 30-8, tại TP Đồng Hới, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị trù bị cấp cao lần thứ 14 gồm tám tỉnh của Việt Nam, Lào và Thái Lan sử dụng đường 8 và đường 12; xúc tiến đầu tư vào các tỉnh thông qua hai tuyến đường quốc tế này.Đại diện lãnh đạo các tỉnh Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, (Việt Nam), Bolikhămxay, Khăm Muộn, (Lào), Nakhom Phanom, Sakon Nakhom, Nongkhai (Thái Lan) và hai tỉnh quan sát viên Quảng Trị (Việt Nam), Savanankhet (Lào) đã đến dự.Hội nghị đã đánh giá kết quả đạt được từ hội nghị lần thứ 13 tại Hà Tĩnh tháng 11-2009 đến tháng 8-2010 trên các lĩnh vực: thương mại, đầu tư và du lịch, giao thông vận tải, giáo dục, văn hóa, thể thao và khoa học công nghệ; Đồng thời thảo luận các nội dung hợp tác để trình hội nghị cấp cao chính thức lần thứ 14 tổ chức tại Thái Lan trong thời gian tới.Tại hội nghị, đại diện tám tỉnh sử dụng đường 8 và đường 12 của ba nước Việt Nam, Lào và Thái Lan đề xuất một số vấn...

Trong hai ngày 29 và 30-8, tại TP Đồng Hới, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị trù bị cấp cao lần thứ 14 gồm tám tỉnh của Việt Nam, Lào và Thái Lan sử dụng đường 8 và đường 12; xúc tiến đầu tư vào các tỉnh thông qua hai tuyến đường quốc tế này.

Đại diện lãnh đạo các tỉnh Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, (Việt Nam), Bolikhămxay, Khăm Muộn, (Lào), Nakhom Phanom, Sakon Nakhom, Nongkhai (Thái Lan) và hai tỉnh quan sát viên Quảng Trị (Việt Nam), Savanankhet (Lào) đã đến dự.

Hội nghị đã đánh giá kết quả đạt được từ hội nghị lần thứ 13 tại Hà Tĩnh tháng 11-2009 đến tháng 8-2010 trên các lĩnh vực: thương mại, đầu tư và du lịch, giao thông vận tải, giáo dục, văn hóa, thể thao và khoa học công nghệ; Đồng thời thảo luận các nội dung hợp tác để trình hội nghị cấp cao chính thức lần thứ 14 tổ chức tại Thái Lan trong thời gian tới.

Tại hội nghị, đại diện tám tỉnh sử dụng đường 8 và đường 12 của ba nước Việt Nam, Lào và Thái Lan đề xuất một số vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác, khai thác tiềm năng của các địa phương sử dụng đường 8 và đường 12 như: trình Chính phủ các nước có các văn bản quy định tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu chuyển hàng hóa giữa các tỉnh của ba nước; xây dựng các điểm dừng chân trên hai trục đường; đẩy nhanh kế hoạch trao đổi xe vận chuyển hàng hóa giữa Việt Nam và Thái Lan dọc đường số 8 và đường 12 như đường số 9 theo hiệp định GMS, CBTA.

Các tỉnh cũng thảo luận, thống nhất chủ trương xây Trung tâm văn hóa ba nước Việt Nam – Lào – Thái Lan tại thị trấn Lạc Xao, tỉnh Bolikhămxay (Lào); thành lập Ban thư ký của tổ chức các nước có sử dung đường 8 và đường 12 theo sáng kiến của tỉnh Khăm Muộn (Lào) và một số nội dung quan trọng khác.

Cũng trong dịp này, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư với sự tham gia của gần 100 doanh nghiệp Quảng Bình, các tỉnh trong nước và hơn 20 doanh nghiệp đến từ các tỉnh của Lào và Thái Lan. Đây là diễn đàn để lãnh đạo các doanh nghiệp và đại biểu các tỉnh sử dụng đường 8 và đường 12 của ba nước tìm hiểu thông tin và trao đổi hợp tác đầu tư.

Trước đó, tại TP Đồng Hới, hội chợ xúc tiến đầu tư của tám tỉnh sử dụng đường 8 và đường 12 ba nước Việt Nam, Lào và Thái Lan được tổ chức với sự tham gia của gần 100 doanh nghiệp.
Theo Nhandan