Chủ nhật,  24/10/2021
Giải phóng mặt bằng dự án đường 243:

Chậm vì bảng giá đất áp dụng trên các đoạn tuyến chưa hợp lý

LSO-Với tính chất cấp bách của dự án đường 243 chạy qua các xã Yên Thịnh, Hữu Liên (huyện Hữu Lũng); Trấn Yên, Hưng Vũ (huyện Bắc Sơn) có tổng chiều dài trên 33km, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định cho thực hiện phương án chỉ định thầu xây lắp nhằm đẩy nhanh tiến độ công trình.
Đây là dự án lớn của tỉnh do Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tỉnh làm chủ đầu tư có tổng vốn đầu tư gần 200 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và phải hoàn thành trong năm 2010. Đơn vị được giao thực hiện tiểu dự án giải phóng mặt bằng (GPMB) là Trung tâm phát triển quỹ đất (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn). Tuy vậy, đến cuối tháng 8/2010, tiến độ công trình rất chậm, mới đạt được khoảng 10% giá trị xây lắp.
 
Được biết, nguyên nhân cơ bản dẫn tới tiến độ GPMB tính đến nay chậm mất 3 tháng so với kế hoạch là bởi có sự thay đổi từ cơ chế chính sách của Nhà nước (từ cơ chế bồi thường theo Nghị định 84 chuyển sang áp dụng cơ chế bồi thường theo Nghị định 69 của Chính phủ). Ngoài ra, khi thực hiện tiểu dự án GPMB, các tài liệu về đền bù GPMB chưa có sự thống nhất, mãi tới tháng 3/2010 mới được triển khai đồng bộ trên toàn bộ dự án. Khi tiến hành xây dựng phương án và tiến hành công bố công khai theo quy định lại xảy ra bất cập về giá đền bù đất cho các hộ dân.
 
Tại buổi đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh và các hộ dân của xã Hữu Liên huyện Hữu Lũng vào đầu tháng 7/2010, anh Lý Văn Liên một người dân bị thu hồi đất nêu, đoạn đường tại thôn Làng Cướm giá đất thu hồi để đền bù làm đường 243 được thông báo cho dân là 45 nghìn đồng/1m2, trong khi đó cũng trên 1 đoạn đường giáp ranh thông báo giá đền bù cho dân lại là 80 nghìn đồng/1m2. Không những vậy, hiện xã Hữu Liên là xã vùng II trong khi áp dụng giá đền bù lại thực hiện theo giá của xã vùng III dẫn tới thiệt thòi cho người dân bị thu hồi đất. Đây là những vướng mắc mà các đơn vị được giao thực hiện đền bù mất nhiều thời gian giải thích dẫn tới tiến độ giải phóng mặt bằng bị ách tắc. Không những vậy, địa điểm thực hiện đền bù không tập trung, địa hình đền bù kéo dài cả hai huyện, điều kiện đi lại khó khăn, trình độ dân trí thấp cũng là một nguyên nhân ảnh hưởng tới tiến độ GPMB.
 
Đến cuối tháng 8/2010, tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường 243 mới thực hiện được khoảng 11km/33km trên toàn tuyến. Cụ thể UBND tỉnh đã phê duyệt 3 phương án bồi thường cho xã Yên Thịnh; các thôn Tân Lai, Ba Lẹng, Ao Bải, xã Hữu Liên (Hữu Lũng) và các thôn Làng Coóc, Lân Gặt, xã Trấn Yên (Bắc Sơn), với 333 đối tượng, tổng số tiền phê duyệt trên 8,4 tỷ đồng. Đơn vị được giao tiểu dự án bồi thường GPMB đã chi trả cho dân được trên 7,7 tỷ đồng cho 303/330 hộ dân và 3 tổ chức, còn 27 hộ dân chưa nhận tiền đền bù. Trước sức ép về tiến độ của dự án, Trung tâm phát triển quỹ đất đã xây dựng thêm được 6 phương án bồi thường, trong đó cơ quan chức năng đã thẩm định xong 4 phương án và đang trình UBND tỉnh phê duyệt với tổng kinh phí là trên 10 tỷ đồng.
 
Để đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án đường 243 cũng như bảo đảm mặt bằng sạch cho nhà thầu xây lắp triển khai thi công bảo đảm tiến độ của dự án từ nay tới cuối năm, các cơ quan chức năng cần tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh bổ sung kịp thời đơn giá bồi thường về đất tại các thôn Làng Cướm, xã Hữu Liên (Hữu Lũng) và thôn Khưa Cà, xã Trấn Yên (Bắc Sơn). Bên cạnh đó, chủ đầu tư phối hợp với các ngành chức năng chuẩn bị kinh phí thực hiện đền bù cho dân. Ngoài ra, UBND các xã, chủ đầu tư, đơn vị thực hiện bồi thường giải quyết tốt các kiến nghị của nhân dân trong quá trình thực hiện dự án, đồng thời chỉ đạo nhà thầu xây lắp tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Không những vậy, các tổ chức đoàn thể tại các xã có dự án chạy qua tăng cường công tác tuyên truyền cho hội viên có đất, tài sản trên đất bị thu hồi hiểu mục đích, ý nghĩa khi Nhà nước triển khai dự án, từ đó tự giác chấp hành các chủ trương đền bù của Nhà nước. Có như vậy, dự án mới hoàn thành đúng với kế hoạch đề ra.
Công Quân