Thứ tư,  20/10/2021

Bà Rịa – Vũng Tàu: Thêm dòng dầu 600 tấn/ngày

Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 1/9, dòng dầu đầu tiên tại giàn BK - 15 Đông Bắc mỏ Bạch Hổ, với lưu lượng 600 tấn/ngày (tương đương 4.500 thùng/ngày) đã được Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro khai thác thành công.Trước đó, Vietsovpetro đã phát hiện dòng dầu tự phun này từ tầng đá móng ở độ sâu khoảng 5.000 mét tại khu vực trên vào tháng 7/2009 và khẩn trương triển khai các biện pháp để khai thác. Chỉ sau hơn 1 năm thi công, giàn nhẹ BK - 15 đã được Vietsovpetro đưa vào khai thác và cho dòng dầu trên. Như vậy, với việc đưa các giàn RC - 5 phía Nam trung tâm mỏ Rồng vào tháng 3/2010, giàn BK - 15 và giàn BK - 9 phía Đông mỏ Bạch Hổ (dự kiến vào tháng 10/2010), giàn RC1 - RC3 phía Đông Bắc mỏ Rồng (dự kiến tháng 11/2010), tình trạng sụt giảm sản lượng dầu khai thác chắc chắn được chặn đứng và sản lượng dầu sẽ từng bức gia tăng trong thời gian...

Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 1/9, dòng dầu đầu tiên tại giàn BK – 15 Đông Bắc mỏ Bạch Hổ, với lưu lượng 600 tấn/ngày (tương đương 4.500 thùng/ngày) đã được Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro khai thác thành công.
Trước đó, Vietsovpetro đã phát hiện dòng dầu tự phun này từ tầng đá móng ở độ sâu khoảng 5.000 mét tại khu vực trên vào tháng 7/2009 và khẩn trương triển khai các biện pháp để khai thác. Chỉ sau hơn 1 năm thi công, giàn nhẹ BK – 15 đã được Vietsovpetro đưa vào khai thác và cho dòng dầu trên.
Như vậy, với việc đưa các giàn RC – 5 phía Nam trung tâm mỏ Rồng vào tháng 3/2010, giàn BK – 15 và giàn BK – 9 phía Đông mỏ Bạch Hổ (dự kiến vào tháng 10/2010), giàn RC1 – RC3 phía Đông Bắc mỏ Rồng (dự kiến tháng 11/2010), tình trạng sụt giảm sản lượng dầu khai thác chắc chắn được chặn đứng và sản lượng dầu sẽ từng bức gia tăng trong thời gian tới.


Theo Dantri