Thứ tư,  20/10/2021

Ðề nghị tiếp tục miễn giảm thuế nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Bộ Tài chính vừa đề xuất tiếp tục triển khai chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp cho nông dân, giai đoạn 2011-2020. Chính sách miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được thực hiện từ năm 2003 tới năm 2010, mỗi năm cả nước miễn giảm thuế cho hơn 11,2 triệu hộ. Bình quân mỗi người dân ở nông thôn được miễn, giảm gần 50 nghìn đồng tiền thuế nông nghiệp mỗi năm....

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Bộ Tài chính vừa đề xuất tiếp tục triển khai chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp cho nông dân, giai đoạn 2011-2020.

Chính sách miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được thực hiện từ năm 2003 tới năm 2010, mỗi năm cả nước miễn giảm thuế cho hơn 11,2 triệu hộ. Bình quân mỗi người dân ở nông thôn được miễn, giảm gần 50 nghìn đồng tiền thuế nông nghiệp mỗi năm.

Theo Nhandan