Thứ tư,  27/10/2021

Xây dựng nhà máy cà-phê hòa tan lớn nhất châu Á

Công ty TNHH Cà-phê Ngon của Ấn Độ vừa khởi công xây dựng Nhà máy chế biến cà-phê hòa tan lớn nhất châu Á tại Cụm công nghiệp Cư Kuin, huyện Cư Kuin, tỉnh Đác Lắc. Đây là dự án đầu tư đầu tiên có 100% vốn nước ngoài được triển khai xây dựng tại Đác Lắc. Nhà máy có diện tích 24 ha với dây chuyền, thiết bị công nghệ châu Âu, công suất 10.000 tấn sản phẩm/năm. Tổng vốn đầu tư là 18 triệu USD. Dự kiến nhà máy sẽ hoạt động từ tháng...

Công ty TNHH Cà-phê Ngon của Ấn Độ vừa khởi công xây dựng Nhà máy chế biến cà-phê hòa tan lớn nhất châu Á tại Cụm công nghiệp Cư Kuin, huyện Cư Kuin, tỉnh Đác Lắc. Đây là dự án đầu tư đầu tiên có 100% vốn nước ngoài được triển khai xây dựng tại Đác Lắc. Nhà máy có diện tích 24 ha với dây chuyền, thiết bị công nghệ châu Âu, công suất 10.000 tấn sản phẩm/năm. Tổng vốn đầu tư là 18 triệu USD. Dự kiến nhà máy sẽ hoạt động từ tháng 7-2011.

Theo Nhandan