Thứ năm,  28/10/2021

Đầu tư xây dựng cơ bản 8 tháng: Giá trị thực hiện các dự án đạt 62,1% kế hoạch

LSO-Giá trị thực hiện các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách do địa phương quản lý 8 tháng năm 2010 là 659,7 tỷ đồng, đạt 62,1% kế hoạch, tăng 26,6% so với cùng kỳ năm 2009. Trong đó: Vốn cân đối ngân sách địa phương là 182,8 tỷ đồng, đạt 75,4% kế hoạch, tăng 32,9%; vốn trung ương hỗ trợ có mục tiêu là 202,8 tỷ đồng, đạt 51,7% kế hoạch; vốn trái phiếu Chính phủ là 182 tỷ đồng, đạt 60,3% kế hoạch…Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng các dự án - Ảnh: Công QuânCông tác đầu tư XDCB 8 tháng đầu năm 2010 có nhiều chuyển biến tích cực so với cùng kỳ năm trước. Các chủ đầu tư quan tâm hơn trong tổ chức triển khai thực hiện đầu tư ngay từ đầu năm. Hệ thống văn bản pháp qui về quản lý đầu tư XDCB đã được bổ sung, sửa đổi phù hợp hơn với thực tiễn tạo điều kiện cho chủ đầu tư quản lý dự án tốt hơn. Bên cạnh đó, UBND tỉnh kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc nên đã tạo điều...

LSO-Giá trị thực hiện các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách do địa phương quản lý 8 tháng năm 2010 là 659,7 tỷ đồng, đạt 62,1% kế hoạch, tăng 26,6% so với cùng kỳ năm 2009.
Trong đó: Vốn cân đối ngân sách địa phương là 182,8 tỷ đồng, đạt 75,4% kế hoạch, tăng 32,9%; vốn trung ương hỗ trợ có mục tiêu là 202,8 tỷ đồng, đạt 51,7% kế hoạch; vốn trái phiếu Chính phủ là 182 tỷ đồng, đạt 60,3% kế hoạch…
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng các dự án – Ảnh: Công Quân
Công tác đầu tư XDCB 8 tháng đầu năm 2010 có nhiều chuyển biến tích cực so với cùng kỳ năm trước. Các chủ đầu tư quan tâm hơn trong tổ chức triển khai thực hiện đầu tư ngay từ đầu năm. Hệ thống văn bản pháp qui về quản lý đầu tư XDCB đã được bổ sung, sửa đổi phù hợp hơn với thực tiễn tạo điều kiện cho chủ đầu tư quản lý dự án tốt hơn. Bên cạnh đó, UBND tỉnh kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc nên đã tạo điều kiện cho các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Trong 8 tháng năm nay, tình hình giá cả các loại vật liệu xây dựng tương đối ổn định nên nhìn chung tiến độ thực hiện các dự án đầu tư XDCB có nhiều thuận lợi. Kế hoạch năm 2010 được giao sớm đã tạo điều kiện cho chủ đầu tư chủ động triển khai.

Trong tháng 8/2010, Lạng Sơn đã khởi công mới 4 dự án và hoàn thành 3 dự án.

Trí Dũng