Chủ nhật,  24/10/2021

Vietcombank được phép tăng vốn điều lệ thêm 33%

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 6164/VPCP-KTTH gửi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ cho phép Vietcombank tăng vốn điều lệ năm 2010 thêm 33%, đồng thời giao NHNN xem xét, phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ và mua toàn bộ cổ phần phát hành cho cổ đông Nhà nước. Việc phát hành thêm 33% thì vốn điều lệ của Vietcombank sẽ tăng lên hơn 17.000 tỷ đồng và khi đó tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của Vietcombank (hiện đang ở mức 8,45%) sẽ vượt qua tỷ lệ 9% (tỷ lệ được quy định tại Thông tư 13). Được biết, việc tăng vốn điều lệ lên thêm 33% nằm trong kế hoạch hoạt động năm 2010 của Vietcombank và đã được Đại hội đồng cổ đông của ngân hàng này thông qua vào tháng 4-2010 và được HĐQT gửi phương án tới các cơ quan chức năng ngay sau Đại hội đồng cổ...

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 6164/VPCP-KTTH gửi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ cho phép Vietcombank tăng vốn điều lệ năm 2010 thêm 33%, đồng thời giao NHNN xem xét, phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ và mua toàn bộ cổ phần phát hành cho cổ đông Nhà nước.

Việc phát hành thêm 33% thì vốn điều lệ của Vietcombank sẽ tăng lên hơn 17.000 tỷ đồng và khi đó tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của Vietcombank (hiện đang ở mức 8,45%) sẽ vượt qua tỷ lệ 9% (tỷ lệ được quy định tại Thông tư 13). Được biết, việc tăng vốn điều lệ lên thêm 33% nằm trong kế hoạch hoạt động năm 2010 của Vietcombank và đã được Đại hội đồng cổ đông của ngân hàng này thông qua vào tháng 4-2010 và được HĐQT gửi phương án tới các cơ quan chức năng ngay sau Đại hội đồng cổ đông.
Theo Nhandan