Thứ ba,  19/10/2021

Nâng cao vị thế cảng biển Việt Nam

Ngày 8-9, tại Đồ Sơn, Hải Phòng đã diễn ra Đại hội Hiệp hội Cảng biển Việt Nam (VPA) lần thứ 7 với sự tham gia của 200 đại biểu đến từ 50 doanh nghiệp cảng biển trong cả nước. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dự.Phát biểu ý kiến tại Đại hội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Tiến ra biển là xu thế tất yếu của Việt Nam để tìm kiếm và bảo đảm các nhu cầu về tăng trưởng và phát triển trong những tương lai dài hạn. Việt Nam chủ trương phát huy lợi thế, khai thác tối đa tiềm năng vùng biển; tranh thủ các nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cảng biển; tạo cơ chế thuận lợi trong khai thác cảng để phát huy hiệu quả đầu tư. Để thực hiện điều đó, Hiệp hội Cảng biển Việt Nam cần tiếp tục nghiên cứu, tham mưu các biện pháp nhằm bình ổn giá dịch vụ cảng biển, sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hải quan... để nâng cao sức cạnh tranh của cảng biển Việt Nam; duy trì, phát triển những mối quan hệ đối ngoại,...

Ngày 8-9, tại Đồ Sơn, Hải Phòng đã diễn ra Đại hội Hiệp hội Cảng biển Việt Nam (VPA) lần thứ 7 với sự tham gia của 200 đại biểu đến từ 50 doanh nghiệp cảng biển trong cả nước. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dự.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Tiến ra biển là xu thế tất yếu của Việt Nam để tìm kiếm và bảo đảm các nhu cầu về tăng trưởng và phát triển trong những tương lai dài hạn. Việt Nam chủ trương phát huy lợi thế, khai thác tối đa tiềm năng vùng biển; tranh thủ các nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cảng biển; tạo cơ chế thuận lợi trong khai thác cảng để phát huy hiệu quả đầu tư. Để thực hiện điều đó, Hiệp hội Cảng biển Việt Nam cần tiếp tục nghiên cứu, tham mưu các biện pháp nhằm bình ổn giá dịch vụ cảng biển, sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hải quan… để nâng cao sức cạnh tranh của cảng biển Việt Nam; duy trì, phát triển những mối quan hệ đối ngoại, tham gia tích cực vào các hoạt động của Hiệp hội Cảng biển ASEAN, Hiệp hội Cảng biển quốc tế; tăng cường tiếp thị, tìm kiếm, xúc tiến thông tin thị trường…

Hơn 16 năm hoạt động, Hiệp hội Cảng biển Việt Nam với 53 thành viên đã làm tốt công tác tham mưu cho Nhà nước và ngành về những vấn đề quan trọng của hoạt động cảng biển; thống nhất một số biện pháp để bình ổn giá dịch vụ cảng biển; duy trì và phát triển các quan hệ đối ngoại kể cả việc tham gia tích cực các sinh hoạt do Hiệp hội Cảng biển ASEAN…

Để nâng cao năng lực cạnh tranh của các cảng biển Việt Nam, thu hút tàu nước ngoài tới Việt Nam, các cảng biển và các ngành liên quan tại cảng cần có sự quan tâm tới việc quy hoạch cảng biển, nhất là những khu dịch vụ hậu cần sau cảng và phải được kết nối với cảng tạo thành chuỗi dịch vụ liên hoàn, đáp ứng các yêu cầu của đối tác nước ngoài một cách thuận lợi; xây dựng biểu giá cảng biển, giá bốc/xếp hàng, lưu kho, tàu lai… một cách hợp lý, bảo vệ được quyền lợi của cảng, vừa bảo đảm sự cân đối với mức giá chung của khu vực trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
Theo Nhandan