Thứ năm,  21/10/2021

Hỗ trợ nông dân Vĩnh Long mua 355 máy nông nghiệp

Thực hiện Quyết định số 497/QĐ ngày 14/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ lãi suất vay vốn mua máy, thiết bị vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn và Đề án Nông nghiệp, nông dân, nông thôn của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long đã lập kế hoạch và phối hợp với các ngành chức năng triển khai phương án đầu tư đến tận cơ sở.Từ nguồn vốn được các ngân hàng giải ngân, nông dân trong tỉnh đã đầu tư mua sắm 355 máy nông nghiệp các loại, gồm 45 máy cày, 295 máy gặt đập liên hợp, 12 máy xới, còn lại là máy gom lúa, máy gặt xếp dãy, với tổng số vốn 41,6 tỷ đồng. Trong đó, người vay được hỗ trợ 70% lãi suất.Nhờ sự hỗ trợ nói trên, đến nay khâu làm đất sản xuất nông nghiệp của tỉnh đạt 100% đều cơ giới hóa; tỷ lệ cơ giới hóa trong thu hoạch tương đương 45%, tăng 32,42% so năm 2007.Qua đó, do thu hoạch bằng máy nông dân tránh thất thoát...

Thực hiện Quyết định số 497/QĐ ngày 14/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ lãi suất vay vốn mua máy, thiết bị vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn và Đề án Nông nghiệp, nông dân, nông thôn của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long đã lập kế hoạch và phối hợp với các ngành chức năng triển khai phương án đầu tư đến tận cơ sở.

Từ nguồn vốn được các ngân hàng giải ngân, nông dân trong tỉnh đã đầu tư mua sắm 355 máy nông nghiệp các loại, gồm 45 máy cày, 295 máy gặt đập liên hợp, 12 máy xới, còn lại là máy gom lúa, máy gặt xếp dãy, với tổng số vốn 41,6 tỷ đồng. Trong đó, người vay được hỗ trợ 70% lãi suất.

Nhờ sự hỗ trợ nói trên, đến nay khâu làm đất sản xuất nông nghiệp của tỉnh đạt 100% đều cơ giới hóa; tỷ lệ cơ giới hóa trong thu hoạch tương đương 45%, tăng 32,42% so năm 2007.

Qua đó, do thu hoạch bằng máy nông dân tránh thất thoát sản phẩm sau thu hoạch và tiết kiệm thuê nhân công , đã tiết kiệm được số tiền 55 tỷ đồng/vụ; từ việc đầu tư hỗ trợ lãi suất mua máy nông nghiệp, theo phương pháp ước tính chi phí thu hoạch của Viện Lúa ĐBSCL, thu nhập tăng thêm của nông dân sản xuất lúa trong tỉnh trung bình được 110 tỷ đồng/năm.

Nếu tính về hiệu quả kinh tế- xã hội, với số lượng máy phục vụ sản xuất lúa nhất là máy gặt đập liên hợp tăng lên với số lượng cao trên địa bàn đã khắc phục được tình trạng thiếu hụt lao động trong khâu thu hoạch, giúp nông dân giảm chi phí thu hoạch, giảm thất thoát nâng cao thu nhập, góp phần thúc đẩy quá trình dịch chuyển lao động từ khu vực nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ; đồng thời khẳng định chính sách hỗ trợ đầu tư mua máy nông nghiệp của Tỉnh ủy và UBND tỉnh thời gian qua đã đưa sản xuất nông nghiệp từng bước tiến lên cơ giới hóa.

Triển khai nhanh một chính sách của chính phủ sớm đi vào đời sống nông dân ,chưa đầy hai năm Vĩnh Long đã thu được những kết quả tích cực từ khâu làm đất kịp thời vụ, tiết kiệm sức và chi phí nhân công khi thời điểm đồng loạt thu hoạch, thất thoát sau thu hoạch giảm, nâng cao chất lượng hạt gạo phục vụ xuất khẩu và tăng giá trị lợi nhuận cho nông dân trên cùng một diện tích canh tác so với trước khi được cơ giới hóa các khâu sản xuất. Tăng thu nhập, nhà nông phấn khởi, trả vốn vay đúng kỳ hạn cho ngân hàng , tạo thuận lợi cho những chương trình hỗ trợ tín dụng ưu đãi tiếp theo.
Theo Nhandan