Thứ tư,  20/10/2021

Khai trương cơ sở sản xuất, rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP

Ngày 9-9, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hà Nội phối hợp Công ty TNHH Hương Cảnh tổ chức khai trương cơ sở sản xuất, sơ chế, tiêu thụ rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Văn Đức huyện Gia Lâm, Hà Nội.Theo đó, năm 2010, Công ty tổ chức sản xuất 50 ha theo hướng VietGAP, với năng suất dự kiến 90-100 tấn/ha/năm, sản lượng đạt 4.500-5.000 tấn/năm. Đến hết năm 2011, sẽ tiếp tục mở rộng diện tích lên 286 ha, với khoảng 35-40 chủng loại rau trong đó nhóm rau ăn lá chiếm 60%, nhóm rau củ quả chiếm 30% và nhóm rau gia vị 10%, sản lượng đạt từ 26 nghìn đến 28,5 nghìn tấn/năm (tương đương 75-80 nghìn tấn/ngày), nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân TP Công ty TNHH Hương Cảnh ký hợp đồng liên kết, tổ chức sản xuất rau an toàn (RAT) với nông dân dưới sự quản lý của Chi cục BVTV nhằm bảo đảm chất lượng RAT theo quy định. Ngoài ra, Công ty sẽ ứng trước vật tư; cam kết thu mua 100% sản phẩm RAT cho nông dân theo giá...

Ngày 9-9, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hà Nội phối hợp Công ty TNHH Hương Cảnh tổ chức khai trương cơ sở sản xuất, sơ chế, tiêu thụ rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Văn Đức huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Theo đó, năm 2010, Công ty tổ chức sản xuất 50 ha theo hướng VietGAP, với năng suất dự kiến 90-100 tấn/ha/năm, sản lượng đạt 4.500-5.000 tấn/năm. Đến hết năm 2011, sẽ tiếp tục mở rộng diện tích lên 286 ha, với khoảng 35-40 chủng loại rau trong đó nhóm rau ăn lá chiếm 60%, nhóm rau củ quả chiếm 30% và nhóm rau gia vị 10%, sản lượng đạt từ 26 nghìn đến 28,5 nghìn tấn/năm (tương đương 75-80 nghìn tấn/ngày), nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân TP Công ty TNHH Hương Cảnh ký hợp đồng liên kết, tổ chức sản xuất rau an toàn (RAT) với nông dân dưới sự quản lý của Chi cục BVTV nhằm bảo đảm chất lượng RAT theo quy định. Ngoài ra, Công ty sẽ ứng trước vật tư; cam kết thu mua 100% sản phẩm RAT cho nông dân theo giá thoả thuận của hợp đồng từ 3.000-15.000 đồng/kg tuỳ theo từng loại rau.

Để khuyến khích nông dân, Công ty sẽ mua 50% theo giá thoả thuận và 50% theo giá thị trường nếu giá rau ở thị trường tăng cao.
Theo Nhandan