Thứ tư,  27/10/2021

Nỗ lực ngăn chặn đà sụt giảm sản lượng khai thác ở Vietsovpetro

Sau khi đạt "đỉnh" sản lượng khai thác vào năm 2002 với 13,5 triệu tấn, sản lượng khai thác của Xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt-Xô (Vietsovpetro) giảm bình quân mỗi năm 1 triệu tấn. Với chiến lược "Tăng tốc phát triển", Vietsovpetro đã đẩy mạnh công tác thăm dò, tìm kiếm, khai thác an toàn và hiệu quả hệ thống công nghệ hiện có, khẩn trương đưa các mỏ đã phát hiện đi vào hoạt động, ngăn chặn đà sụt giảm sản lượng ngay trong năm 2010.Theo kế hoạch, năm 2010, sản lượng khai thác của Vietsovpetro chỉ còn dưới 6 triệu tấn. Đến năm 2013, sản lượng khai thác còn 3,8 triệu tấn. Việc sụt giảm sản lượng không chỉ ảnh hưởng doanh thu và lợi nhuận cả hai phía, mà còn quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Xác định ngăn chặn đà sụt giảm sản lượng khai thác là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Vietsovpetro đã triển khai nhiều dự án khoan thăm dò tại các vùng mới trên thềm lục địa Việt Nam, đồng thời mở rộng công tác thăm dò, khai thác dầu khí ra nước ngoài. Tính từ năm...

Sau khi đạt “đỉnh” sản lượng khai thác vào năm 2002 với 13,5 triệu tấn, sản lượng khai thác của Xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt-Xô (Vietsovpetro) giảm bình quân mỗi năm 1 triệu tấn. Với chiến lược “Tăng tốc phát triển”, Vietsovpetro đã đẩy mạnh công tác thăm dò, tìm kiếm, khai thác an toàn và hiệu quả hệ thống công nghệ hiện có, khẩn trương đưa các mỏ đã phát hiện đi vào hoạt động, ngăn chặn đà sụt giảm sản lượng ngay trong năm 2010.

Theo kế hoạch, năm 2010, sản lượng khai thác của Vietsovpetro chỉ còn dưới 6 triệu tấn. Đến năm 2013, sản lượng khai thác còn 3,8 triệu tấn. Việc sụt giảm sản lượng không chỉ ảnh hưởng doanh thu và lợi nhuận cả hai phía, mà còn quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Xác định ngăn chặn đà sụt giảm sản lượng khai thác là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Vietsovpetro đã triển khai nhiều dự án khoan thăm dò tại các vùng mới trên thềm lục địa Việt Nam, đồng thời mở rộng công tác thăm dò, khai thác dầu khí ra nước ngoài. Tính từ năm 2006 đến nay, đơn vị đã thực hiện khoan 13 giếng thăm dò, trong đó năm giếng ở mỏ Bạch Hổ và tám giếng ở mỏ Rồng. Xí nghiệp cũng cùng với Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí và nhà thầu nước ngoài tiến hành công tác thăm dò theo hợp đồng đã ký tại lô 16-2, đã hoàn thành công tác khảo sát địa chấn, xác định cấu tạo để khoan thăm dò; phối hợp cùng Công ty Biển Đông triển khai công tác thăm dò, khai thác tại các lô 05-2 và 05-3; đang tiến hành nghiên cứu tài liệu các lô 102-106, 134-136… Ở nước ngoài, xí nghiệp liên doanh cùng Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam ký hợp đồng dầu khí ở Mi-an-ma và hiện nay đang tiến hành nghiên cứu tài liệu dầu khí ở các nước Nam Mỹ gồm Ác-hen-ti-na, Bô-li-vi-a… Kết quả bước đầu thật đáng khích lệ, Vietsovpetro phát hiện condensate và khí thương mại tại mỏ Thiên Ưng thuộc lô 04-3 trên thềm lục địa Việt Nam. Trong khi tiến hành thử vỉa trong quá trình khoan tại giếng khoan thăm dò Bạch Hổ Đông Bắc – 19, Vietsovpetro phát hiện dòng dầu phun từ tầng đá móng phong hóa ở độ sâu 4.606 đến 4.654 m. Đây là thân dầu độc lập, không có quan hệ thủy lực với thân dầu ở tầng móng mỏ Bạch Hổ hiện đang khai thác. So với tất cả các phát hiện dầu khí trong đá móng của Vietsovpetro hàng chục năm qua, đây là giếng khoan cho dòng dầu tự phun với áp suất mạnh nhất và ở chiều sâu nhất từ tầng đá móng. Xí nghiệp cũng tiếp tục triển khai công tác thăm dò nhằm khẳng định khả năng dầu khí trong phạm vi lô 09-1 ở mỏ Bạch Hổ và Rồng, đồng thời khoan các giếng mới ở lô 04-3… Đây cũng là cơ sở để hai phía ký hợp đồng dầu khí lô 04-3, do xí nghiệp làm nhà điều hành khai thác. Cùng với những phát hiện khi khoan giếng thăm dò R-31; sửa chữa và phục hồi khả năng khai thác các giếng ở giàn nhẹ BK-9… xí nghiệp đã đạt mức gia tăng trữ lượng dầu khí thu hồi hơn 18,5 triệu tấn, gấp ba lần so với kế hoạch.

Việc phát hiện các giếng dầu mới đã tạo động lực để Vietsovpetro khẩn trương xây dựng, lắp đặt các công trình khai thác, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khoan, thăm dò và khai thác ngoài biển. Ngày 2-9 vừa qua, sau một năm phát hiện, dòng dầu đầu tiên đã được xí nghiệp khai thác thành công từ giàn nhẹ BK-15 tại khu vực đông bắc Bạch Hổ (giếng khoan 19 Bạch Hổ) với lưu lượng 600 tấn/ngày (tương đương 4.500 thùng/ngày). Theo Tổng Giám đốc Vietsovpetro Nguyễn Hữu Tuyến, đẩy mạnh và mở rộng công tác tìm kiếm, thăm dò, đánh giá trữ lượng, sớm đưa các phát hiện dầu khí mới vào khai thác là nhiệm vụ trọng tâm, chủ đạo của xí nghiệp trong thời gian tới. Với việc đưa giàn nhẹ RC-5 nam trung tâm mỏ Rồng (tháng 3-2010), BK-15 đông bắc mỏ Bạch Hổ (tháng 9-2010), BK-9 đông Bạch Hổ (dự kiến tháng 10-2010), RC1-RC3 đông bắc Rồng (dự kiến tháng 11-2010)… vào khai thác, năm 2010 Vietsovpetro sẽ chấm dứt tình trạng sụt giảm sản lượng khai thác hằng năm do mỏ Bạch Hổ bước vào giai đoạn suy giảm, từng bước gia tăng sản lượng khai thác kể từ năm 2011 và các năm tiếp theo…

Sau ba mươi năm hoạt động, Vietsovpetro đã khai thác thành công gần 200 triệu tấn dầu, đạt doanh thu hàng chục tỷ USD, giải quyết việc làm ổn định cho hơn 6 nghìn lao động quốc tế trong liên doanh. Cùng với phát hiện dầu khí trong tầng đá móng, một phát hiện rất quan trọng, chưa từng có trong lịch sử ngành địa chất trên thế giới vào những năm 80 của thế kỷ trước, việc chặn đứng đà sụt giảm sản lượng khai thác trong năm 2010, dự kiến gia tăng sản lượng trong năm 2011 và các năm tiếp theo đã trở thành dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của Xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt-Xô, tiếp tục khẳng định vị trí đầu đàn của đơn vị trong ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam.
Theo Nhandan