Thứ năm,  28/10/2021

Hạ thuỷ khối thượng tầng giàn nén khí mỏ Rồng

Giàn nén khí mỏ Rồng là hạng mục quan trọng nhất của Công trình thu gom khí đồng hành mỏ Rồng - Đồi Mồi do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) làm chủ đầu tư và Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro là đơn vị tổng thầu.Chiều ngày 12-9, Xí nghiệp Xây lắp - khảo sát và sửa chữa công trình dầu khí thuộc Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro đã tiến hành hạ thủy Khối thượng tầng Giàn nén khí mỏ Rồng xuống sà lan để chuẩn bị mang ra biển lắp đặt.Công trình được xây dựng nhằm mục đích thu gom khí đồng hành trên các mỏ Rồng và Đồi mồi tại vùng biển phía Nam Việt Nam để đưa về bờ cung cấp nhiên liệu cho ngành năng lượng và công nghiệp dầu khí với lưu lượng 900,000m3/ngày...

Giàn nén khí mỏ Rồng là hạng mục quan trọng nhất của Công trình thu gom khí đồng hành mỏ Rồng – Đồi Mồi do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) làm chủ đầu tư và Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro là đơn vị tổng thầu.

Chiều ngày 12-9, Xí nghiệp Xây lắp – khảo sát và sửa chữa công trình dầu khí thuộc Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro đã tiến hành hạ thủy Khối thượng tầng Giàn nén khí mỏ Rồng xuống sà lan để chuẩn bị mang ra biển lắp đặt.

Công trình được xây dựng nhằm mục đích thu gom khí đồng hành trên các mỏ Rồng và Đồi mồi tại vùng biển phía Nam Việt Nam để đưa về bờ cung cấp nhiên liệu cho ngành năng lượng và công nghiệp dầu khí với lưu lượng 900,000m3/ngày đêm.
Theo Nhandan