Thứ ba,  19/10/2021

Gắn biển công trình thu gom khí mỏ Rồng – Ðồi Mồi

Ngày 13-9, tại Cảng Vietsovpetro TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), Ban quản lý khí Đông Nam Bộ PVSEG cùng Xí nghiệp Liên doanh dầu khí Việt - Xô (Vietsovpetro) đã tổ chức gắn biển chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI cho công trình thu gom khí đồng hành mỏ Rồng - Đồi Mồi.Công trình gồm một giàn nén khí công suất 960 nghìn m3/ngày đêm, được nối vào hệ thống khai thác dầu khí của Vietsovpetro ở mỏ Rồng và Bạch Hổ thông qua giàn RP-3 và năm tuyến ống ngầm với tổng chiều dài 43 km. Đây là một phần của dự án đầu tư xây dựng công trình thu gom khí đồng hành và gaslift mỏ Rồng và Đồi Mồi, với tổng mức đầu tư gần 150 triệu USD, do Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam làm chủ đầu tư, Vietsovpetro làm tổng thầu.Theo Vietsovpetro, trong quá trình khai thác dầu tại mỏ Rồng - Đồi Mồi, hằng ngày phải đốt bỏ một lượng khí đồng hành lớn, ước tính khoảng 155 nghìn USD/ngày-đêm. Công trình được xây dựng nhằm thu gom toàn bộ lượng khí đồng hành và...

Ngày 13-9, tại Cảng Vietsovpetro TP Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu), Ban quản lý khí Đông Nam Bộ PVSEG cùng Xí nghiệp Liên doanh dầu khí Việt – Xô (Vietsovpetro) đã tổ chức gắn biển chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI cho công trình thu gom khí đồng hành mỏ Rồng – Đồi Mồi.

Công trình gồm một giàn nén khí công suất 960 nghìn m3/ngày đêm, được nối vào hệ thống khai thác dầu khí của Vietsovpetro ở mỏ Rồng và Bạch Hổ thông qua giàn RP-3 và năm tuyến ống ngầm với tổng chiều dài 43 km. Đây là một phần của dự án đầu tư xây dựng công trình thu gom khí đồng hành và gaslift mỏ Rồng và Đồi Mồi, với tổng mức đầu tư gần 150 triệu USD, do Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam làm chủ đầu tư, Vietsovpetro làm tổng thầu.

Theo Vietsovpetro, trong quá trình khai thác dầu tại mỏ Rồng – Đồi Mồi, hằng ngày phải đốt bỏ một lượng khí đồng hành lớn, ước tính khoảng 155 nghìn USD/ngày-đêm. Công trình được xây dựng nhằm thu gom toàn bộ lượng khí đồng hành và gaslift khai thác từ mỏ Rồng và Đồi Mồi lô 09-1 và 09-3, với trữ lượng hơn 2,5 tỷ m3.
Theo Nhandan